bơm rời trục ebara

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 150x125FS4KA537

Máy bơm rời trục Ebara 150x125FS4KA537

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 150x125FS4KA537
Lưu lượng 120-396 m3/h
Áp lực 40-18  mét
Công suất 37 kW
Khớp nối FCL 224
Đường kính cánh bơm 224 mm
Phớt bơm EA-262-45
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 150x125FS4JA522

Máy bơm rời trục Ebara 150x125FS4JA522

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 150x125FS4JA522
Lưu lượng 90-372 m3/h
Áp lực 27-17  mét
Công suất 22 kW
Khớp nối FCL 180
Đường kính cánh bơm 274 mm
Phớt bơm EA-262-35
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 150x125FS4JA518.5

Máy bơm rời trục Ebara 150x125FS4JA518.5

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 150x125FS4JA518.5
Lưu lượng 90-348  m3/h
Áp lực 23-16  mét
Công suất 18.5 kW
Khớp nối FCL 180
Đường kính cánh bơm 260 mm
Phớt bơm EA-262-35
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 150x125FS4HA515

Máy bơm rời trục Ebara 150x125FS4HA515

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 150x125FS4HA515
Lưu lượng 90-330 m3/h
Áp lực 18-13  mét
Công suất 15 kW
Khớp nối FCL 160
Đường kính cánh bơm 224 mm
Phớt bơm EA-262-35
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 150x125FS4HA511

Máy bơm rời trục Ebara 150x125FS4HA511

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 150x125FS4HA511
Lưu lượng 90-132 m3/h
Áp lực 16-12  mét
Công suất 11 kW
Khớp nối FCL 160
Đường kính cánh bơm 212 mm
Phớt bơm EA-262-35
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 150x100FS4NA590

Máy bơm rời trục Ebara 150x100FS4NA590

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 150x100FS4NA590
Lưu lượng 96 - 360 m3/h
Áp lực 90-62 mét
Công suất 90 kW
Khớp nối FCL 280
Đường kính cánh bơm 499 mm
Phớt bơm EA-262-55
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 150x100FS4NA555

Máy bơm rời trục Ebara 150x100FS4NA555

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 150x100FS4NA555
Lưu lượng 96 - 300 m3/h
Áp lực 72 - 50 mét
Công suất 55 kW
Khớp nối FCL 250
Đường kính cánh bơm 409mm
Phớt bơm EA-262-55
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 125x100FS4LA530

Máy bơm rời trục Ebara 125x100FS4LA530

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 125x100FS4LA530
Lưu lượng 48 - 183 m3/h
Áp lực 59-32  mét
Công suất 30 kW
Khớp nối FCL 200
Đường kính cánh bơm 407 mm
Phớt bơm EA-262-45
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 125x100FS4KA518.5

Máy bơm rời trục Ebara 125x100FS4KA518.5

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 125x100FS4KA518.5
Lưu lượng 48 - 180 m3/h
Áp lực 39 - 22  mét
Công suất 18.5 kW
Khớp nối FCL 180
Đường kính cánh bơm 333 mm
Phớt bơm FH - 35
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 125x100FS4JCA511

Máy bơm rời trục Ebara 125x100FS4JCA511

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 125x100FS4JCA511
Lưu lượng 48 -222 m3/h
Áp lực 23 - 11  mét
Công suất 11 kW
Khớp nối FCL 160
Đường kính cánh bơm 273 mm
Phớt bơm EA-262-40
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 125x100FS4JCA57.5

Máy bơm rời trục Ebara 125x100FS4JCA57.5

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 125x100FS4JCA57.5
Lưu lượng 48 - 186m3/h
Áp lực 18-8  mét
Công suất 7.5 kW
Khớp nối FCL 160
Đường kính cánh bơm 151 mm
Phớt bơm EA-262-40
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 100x80FS4JA55.5

Máy bơm rời trục Ebara 100x80FS4JA55.5

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 100x80FS4JA55.5
Lưu lượng 24 -81 m3/h
Áp lực 25-19 mét
Công suất 5.5 kW
Khớp nối FCL 160
Đường kính cánh bơm 265 mm
Phớt bơm FH - 35
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây  
TOP