Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax

Mã SP: Đang cập nhật...

Bơm trục đứng đa tầng cánh U3SLG-350/ 14T

Bơm trục đứng đa tầng cánh U3SLG-350/ 14T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model U3SLG-350/ 14T
Tần số(Hz) 50
Đường kính hút/xả( mm) 42
Công suất ( KW) 2.6
Áp lực( Mét) 155.4-60
Lưu lượng(m3/h) 0.6 -4.8
Điện áp 3 pha 380

Mã SP: MSVC 6/37

Máy bơm nước Pentax MSVC 6/37

Máy bơm nước Pentax MSVC 6/37

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MSVC 6/37 Đường kính hút/xả( mm): DN 50 (Ống 60) Công suất Hp): 50/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 24-60 Áp lực( Mét): 252-134.8 Vật liệu: thân Gang, cánh Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: MSVC 5/30

Máy bơm nước Pentax MSVC 5/30

Máy bơm nước Pentax MSVC 5/30

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MSVC 5/30 Đường kính hút/xả( mm): DN 32 (Ống 42) Công suất Hp): 40/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 24-60 Áp lực( Mét): 188-90.9 Vật liệu: thân Gang, cánh Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: MSVD 5/37

Máy bơm nước Pentax MSVD 5/37

Máy bơm nước Pentax MSVD 5/37

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MSVD 5/37 Đường kính hút/xả( mm): DN 50 (Ống 60) Công suất Hp): 50/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 36-90 Áp lực( Mét): 188-90.9 Vật liệu: thân Gang, cánh Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: MSVD 4/30

Máy bơm nước Pentax MSVD 4/30

Máy bơm nước Pentax MSVD 4/30

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MSVD 4/30 Đường kính hút/xả( mm): DN 50 (Ống 60) Công suất Hp): 40/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 36-90 Áp lực( Mét): 152.7-73.2 Vật liệu: thân Gang, cánh Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: MSVD 3R/22

Máy bơm nước Pentax MSVD 3/22

Máy bơm nước Pentax MSVD 3/22

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MSVD 3R/22 Đường kính hút/xả( mm): DN 50 (Ống 60) Công suất Hp): 30/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 36-90 Áp lực( Mét): 116-56.1 Vật liệu: thân Gang, cánh Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: MSVD 3R/18.5

Máy bơm nước Pentax MSVD 3R/18.5

Máy bơm nước Pentax MSVD 3R/18.5

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MSVD 3R/18.5 Đường kính hút/xả( mm): DN 50 (Ống 60) Công suất Hp): 25/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 36-90 Áp lực( Mét): 101.5-44.7 Vật liệu: thân Gang, cánh Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: MSVD 2/15

Máy bơm nước Pentax MSVD 2/15

Máy bơm nước Pentax MSVD 2/15

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MSVD 2/15 Đường kính hút/xả( mm): DN 32 (Ống 42) Công suất Hp): 20/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 36-90 Áp lực( Mét): 78-38.4 Vật liệu: thân Gang, cánh Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: MSVC 4R1/22

Máy bơm nước Pentax MSVC 4R1/22

Máy bơm nước Pentax MSVC 4R1/22

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MSVC 4R1/22 Đường kính hút/xả( mm): DN 50 (Ống 60) Công suất Hp): 30/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 24-60 Áp lực( Mét): 157.5-79.3 Vật liệu: thân Gang, cánh Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: MSVC 3/18.5

Máy bơm nước Pentax MSVC 3/18.5

Máy bơm nước Pentax MSVC 3/18.5

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MSVC 3/18.5 Đường kính hút/xả( mm): DN 50 (Ống 60) Công suất Hp): 25/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 24-60 Áp lực( Mét): 126-63.8 Vật liệu: thân Gang, cánh Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: MSVC 3R/15

Máy bơm nước Pentax MSVC 3R/15

Máy bơm nước Pentax MSVC 3R/15

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MSVC 3R/15 Đường kính hút/xả( mm): DN 32 (Ống 42) Công suất Hp): 20/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 24-57 Áp lực( Mét): 109-50.6 Vật liệu: thân Gang, cánh Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: MSVC 2R1/11

Máy bơm nước Pentax MSVC 2R1/11

Máy bơm nước Pentax MSVC 2R1/11

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MSVC 2R1/11 Đường kính hút/xả( mm): DN 32 (Ống 42) Công suất Hp): 15/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 24-57 Áp lực( Mét): 76.8-40.4 Vật liệu: thân Gang, cánh Đồng Xuất xứ: Italy
TOP