Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax

Mã SP: MSVD 3R/18.5

Máy bơm nước Pentax MSVD 3R/18.5

Máy bơm nước Pentax MSVD 3R/18.5

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MSVD 3R/18.5 Đường kính hút/xả( mm): DN 50 (Ống 60) Công suất Hp): 25/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 36-90 Áp lực( Mét): 101.5-44.7 Vật liệu: thân Gang, cánh Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: MSVD 2/15

Máy bơm nước Pentax MSVD 2/15

Máy bơm nước Pentax MSVD 2/15

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MSVD 2/15 Đường kính hút/xả( mm): DN 32 (Ống 42) Công suất Hp): 20/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 36-90 Áp lực( Mét): 78-38.4 Vật liệu: thân Gang, cánh Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: MSVC 4R1/22

Máy bơm nước Pentax MSVC 4R1/22

Máy bơm nước Pentax MSVC 4R1/22

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MSVC 4R1/22 Đường kính hút/xả( mm): DN 50 (Ống 60) Công suất Hp): 30/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 24-60 Áp lực( Mét): 157.5-79.3 Vật liệu: thân Gang, cánh Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: MSVC 3/18.5

Máy bơm nước Pentax MSVC 3/18.5

Máy bơm nước Pentax MSVC 3/18.5

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MSVC 3/18.5 Đường kính hút/xả( mm): DN 50 (Ống 60) Công suất Hp): 25/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 24-60 Áp lực( Mét): 126-63.8 Vật liệu: thân Gang, cánh Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: MSVC 3R/15

Máy bơm nước Pentax MSVC 3R/15

Máy bơm nước Pentax MSVC 3R/15

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MSVC 3R/15 Đường kính hút/xả( mm): DN 32 (Ống 42) Công suất Hp): 20/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 24-57 Áp lực( Mét): 109-50.6 Vật liệu: thân Gang, cánh Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: MSVC 2R1/11

Máy bơm nước Pentax MSVC 2R1/11

Máy bơm nước Pentax MSVC 2R1/11

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MSVC 2R1/11 Đường kính hút/xả( mm): DN 32 (Ống 42) Công suất Hp): 15/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 24-57 Áp lực( Mét): 76.8-40.4 Vật liệu: thân Gang, cánh Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: MSVB 6/22

Máy bơm nước Pentax MSVB 6/22

Máy bơm nước Pentax MSVB 6/22

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MSVB 6/22 Đường kính hút/xả( mm): DN 40 (Ống 48) Công suất Hp): 30/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 12-39 Áp lực( Mét): 214.6-120.2 Vật liệu: thân Gang, cánh Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: MSVB 5/18.5

Máy bơm nước Pentax MSVB 5/18.5

Máy bơm nước Pentax MSVB 5/18.5

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MSVB 8/18.5 Đường kính hút/xả( mm): DN 40 (Ống 48) Công suất Hp): 25/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 12-39 Áp lực( Mét): 181-102 Vật liệu: thân gang, cánh đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: MSVB 4/15

Máy bơm nước Pentax MSVB 4/15

Máy bơm nước Pentax MSVB 4/15

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MSVB 4/15 Đường kính hút/xả( mm): DN 32 (Ống 42) Công suất Hp): 20/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 12-39 Áp lực( Mét): 146.5-81.8 Vật liệu: thân gang, cánh đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: MSVB 3/11

Máy bơm nước Pentax MSVB 3/11

Máy bơm nước Pentax MSVB 3/11

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MSVB 3/11 Đường kính hút/xả( mm): DN 50 (Ống 65) Công suất Hp): 15/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 12-39 Áp lực( Mét): 111.6-57.8 Vật liệu: thân Gang, cánh đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: MSVA 6/11

Máy bơm nước Pentax MSVA 6/11

Máy bơm nước Pentax MSVA 6/11

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MSVA 6/11 Đường kính hút/xả( mm): DN 65 (Ống 73) Công suất Hp): 15/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6-24 Áp lực( Mét): 167.2-87.4 Vật liệu: thân gang, cánh đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: MSVA 5/9.2

Máy bơm nước Pentax MSVA 5/9.2

Máy bơm nước Pentax MSVA 5/9.2

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MSVA 5/9.2 Đường kính hút/xả( mm): DN 32 (Ống 42) Công suất Hp): 12.5/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6-27 Áp lực( Mét): 143-68.2 Vật liệu: Thân gang, cánh đồng Xuất xứ: Italy
TOP