Bơm giêng khoan Pentax

Mã SP: 6L 43/18

Máy bơm chìm giếng khoan Pentax 6L 43/18

Máy bơm chìm giếng khoan Pentax 6L 43/18

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: 6L 43/18 Đường kính hút/xả( mm): DN 80 (Ống 89) Công suất Hp): 30/220/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 24-54 Áp lực( Mét): 176-90 Vật liệu: thân Inox Xuất xứ: Italy

Mã SP: 6L 43/12

Máy bơm chìm giếng khoan Pentax 6L 43/12

Máy bơm chìm giếng khoan Pentax 6L 43/12

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: 6L 43/12 Đường kính hút/xả( mm): DN 80 (Ống 89) Công suất Hp): 20/220/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 24-54 Áp lực( Mét): 117-60 Vật liệu: thân Inox Xuất xứ: Italy

Mã SP: 6L 43/09

Máy bơm chìm giếng khoan Pentax 6L 43/09

Máy bơm chìm giếng khoan Pentax 6L 43/09

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: 6L 43/09 Đường kính hút/xả( mm): DN 80 (Ống 89) Công suất Hp): 15/220/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 24-54 Áp lực( Mét): 88-45 Vật liệu: thân Inox Xuất xứ: Italy

Mã SP: 6L 35/10

Máy bơm chìm giếng khoan Pentax 6L 35/10

Máy bơm chìm giếng khoan Pentax 6L 35/10

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: 6L 35/10 Đường kính hút/xả( mm): DN 80 (Ống 89) Công suất Hp): 20/220/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 18-48 Áp lực( Mét): 133-43 Vật liệu: thân Inox Xuất xứ: Italy

Mã SP: 6L 35/8

Máy bơm chìm giếng khoan Pentax 6L 35/8

Máy bơm chìm giếng khoan Pentax 6L 35/8

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: 6L 35/8 Đường kính hút/xả( mm): DN 80 (Ống 89) Công suất Hp): 15/220/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 18-48 Áp lực( Mét): 106-35 Vật liệu: thân Inox Xuất xứ: Italy

Mã SP: 6L 35/5

Máy bơm chìm giếng khoan Pentax 6L 35/5

Máy bơm chìm giếng khoan Pentax 6L 35/5

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: 6L 35/5 Đường kính hút/xả( mm): DN 80 (Ống 89) Công suất Hp): 10/220/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 18-48 Áp lực( Mét): 67-22 Vật liệu: thân Inox Xuất xứ: Italy

Mã SP: 6L 35/4

Máy bơm chìm giếng khoan Pentax 6L 35/4

Máy bơm chìm giếng khoan Pentax 6L 35/4

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: 6L 35/4 Đường kính hút/xả( mm): DN 80 (Ống 89) Công suất Hp): 7.5/220/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h):18-48 Áp lực( Mét): 53-17 Vật liệu: thân Inox Xuất xứ: Italy

Mã SP: 6L 23/9

Máy bơm chìm giếng khoan Pentax 6L 23/9

Máy bơm chìm giếng khoan Pentax 6L 23/9

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: 6L 23/9 Đường kính hút/xả( mm): DN 80 (Ống 89) Công suất Hp): 10/220/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 12-36 Áp lực( Mét): 105-26 Vật liệu: thân Inox Xuất xứ: Italy

Mã SP: 6L 23/7

Máy bơm chìm giếng khoan Pentax 6L 23/7

Máy bơm chìm giếng khoan Pentax 6L 23/7

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: 6L 23/7 Đường kính hút/xả( mm): DN 80 (Ống 89) Công suất Hp): 7.5/220/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 12-36 Áp lực( Mét): 82-20 Vật liệu: thân Inox Xuất xứ: Italy

Mã SP: 6L 17/18

Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 17/18

Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 17/18

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: 6L 17/18 Đường kính hút/xả( mm): DN 65 (Ống 73) Công suất Hp): 20/220/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 9-27 Áp lực( Mét): 280-83 Vật liệu: thân Inox Xuất xứ: Italy

Mã SP: 6L 17/13

Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 17-13

Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 17-13

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: 6L 17/13 Đường kính hút/xả( mm): DN 50 (Ống 60) Công suất Hp): 15/220/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 9-27 Áp lực( Mét): 202-60 Vật liệu: thân Inox Xuất xứ: Italy

Mã SP: 4L 16/32

Máy bơm chìm giếng khoan Pentax 4L 16/32

Máy bơm chìm giếng khoan Pentax 4L 16/32

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: 4L 16/32 Đường kính hút/xả( mm): DN 50 (Ống 60) Công suất Hp): 10/220/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 19-24 Áp lực( Mét): 160-59 Vật liệu: thân Inox Xuất xứ: Italy
TOP