Bơm APP

Mã SP: KA-2.75A

Máy bơm chìm bùn đất thân Gang APP KA-2.75A

Máy bơm chìm bùn đất thân Gang APP KA-2.75A

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: KA-2.75A Công suất ( kW): 0.75/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 7.8 Áp lực( Mét): 10 Vật liệu: Gang Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: KA-2.75

Máy bơm chìm bùn đất thân Gang APP KA-2.75

Máy bơm chìm bùn đất thân Gang APP KA-2.75

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: KA-2.75 Công suất ( kW): 0.75/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 7.8 Áp lực( Mét): 10 Vật liệu: Gang Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: KA-2.4A

Máy bơm chìm bùn đất thân Gang APP KA-2.4A

Máy bơm chìm bùn đất thân Gang APP KA-2.4A

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: KA-2.4A Công suất ( kW): 0.4/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 7.8 Áp lực( Mét): 8 Vật liệu: Gang Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: KA-2.4

Máy bơm chìm bùn đất thân Gang APP KA-2.4

Máy bơm chìm bùn đất thân Gang APP KA-2.4

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: KA-2.4 Công suất ( kW): 0.4/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 7.8 Áp lực( Mét): 8 Vật liệu: Gang Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: 80SB-302

Máy bơm chìm nước thải thân inox APP 80SB-302

Máy bơm chìm nước thải thân inox APP 80SB-302

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: 80SB-302 Công suất ( kW): 1.5/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 36 Áp lực( Mét): 8.5 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: 80SB-202

Máy bơm chìm nước thải thân inox APP 80SB-202

Máy bơm chìm nước thải thân inox APP 80SB-202

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: 80SB-202 Công suất ( kW): 1.5/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 36 Áp lực( Mét): 8.5 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: 50SB-102

Máy bơm chìm nước thải thân inox APP 50SB-102

Máy bơm chìm nước thải thân inox APP 50SB-102

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: 50SB-102 Công suất ( kW): 1.0/220/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 12 Áp lực( Mét): 8 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: 50SB-0.52

Máy bơm chìm nước thải thân inox APP 50SB-0.52

Máy bơm chìm nước thải thân inox APP 50SB-0.52

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: 50SB-0.52 Công suất ( kW): 0.4/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 9 Áp lực( Mét): 6 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-ho-mong-app-jk

Máy bơm chìm nước thải thân inox APP 80SB-301

Máy bơm chìm nước thải thân inox APP 80SB-301

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: 80SB-301 Công suất ( kW): 2.2/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 24 Áp lực( Mét): 13 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: 80SB-201

bom-ho-mong-app-jk

Máy bơm chìm nước thải thân inox APP 80SB-201

Máy bơm chìm nước thải thân inox APP 80SB-201

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: 80SB-201 Công suất ( kW): 1.5/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 24 Áp lực( Mét): 8.5 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: 50SB-101

bom-ho-mong-app-jk

Máy bơm chìm nước thải thân inox APP 50SB-101

Máy bơm chìm nước thải thân inox APP 50SB-101

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: 50SB-101 Công suất ( kW): 0.75/220/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 10 Áp lực( Mét): 10 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: 50SB-0.51

bom-ho-mong-app-jk

Máy bơm chìm nước thải thân inox APP 50SB-0.51

Máy bơm chìm nước thải thân inox APP 50SB-0.51

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: 50SB-0.51 Công suất ( kW): 0.4/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 7 Áp lực( Mét): 7 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan
TOP