Catalogue bơm nước Pentax – Italy

Đăng ngày 20/02/2021

Mọi người dùng Crt + F để tìm kiếm nha.

Catalogue bơm trục đứng Pentax ULTRA-SLG-SLXG-50HZ

Catalogue bơm INOX Pentax INOX-50Hz-EN

Catalogue bơm nước Pentax CR

Catalogue bơm nước Pentax CP

Catalogue bơm nước Pentax MD

Bơm nước dân dụng Pentax CMT-CM

Bơm họng súng Pentax CAB

Bơm nước pentax MB

Bơm nước Pentax CAM

Bơm nước Pentax AP

Bơm nước Pentax PM

Bơm nước lưu lượng lớn Pentax CH

Bơm nước lưu lượng lớn Pentax CS

Bộ biến tần EPIC

Bơm trục đứng đa tầng cánh Cánh Fip (noryl) ULTRA-V-L-50HZ

Bơm trục đứng đa tầng cánh Cánh Inox ULTRA-SLG-SLXG-50HZ

Bơm trục đứng cánh Inox ULTRA-SV-SL-SLX-50HZ

Bơm trục ngang đa tầng cánh Pentax ULTRA-A-50Hz (cánh nhựa)

Bơm trục ngang đa tầng cánh Pentax ULTRA-SA-50Hz (cánh Inox)

Bơm đa tầng cánh Trục ngang hoặc trục đứng Hiệu suất cao Pentax MSH-4MSH-50HZ

Bơm chìm nước thải Pentax guồng Inox DX-50Hz

Bơm chìm nước thải Pentax guồng Gang, cánh Inox DB-50Hz

Bơm chìm nước thải Pentax guồng Gang, cánh Inox DG-50Hz

Bơm chìm nước thải Pentax thân nhựa DP-50Hz

Bơm chìm nước thải công nghiệp Pentax DC-50Hz

Bơm chìm nước thải công nghiệp Pentax DM-50Hz

Bơm chìm nước thải công nghiệp có cánh cắt Pentax DTR-50Hz

Bơm công nghiệp liền trục Pentax CB-50Hz

Bơm công nghiệp liền trục Pentax CM-50Hz

Bơm công nghiệp rời trục Pentax CA-50Hz

Bơm chìm hỏa tiễn Pentax 4 Inch 4L-50Hz

Bơm chìm hỏa tiễn Pentax 6 Inch 6L-50Hz

Bình luận

TOP