Bơm Hóa Chất

Mã SP: SH300-250-400

Liên hệ

Máy bơm hóa chất ly tâm rời trục inox SH300-250-400

Máy bơm hóa chất ly tâm rời trục inox SH300-250-400

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  SH300-250-400
Tốc độ vòng quay (rpm) 1450
Công suất (kW) 250
Lưu lượng (m3/H) 800-1150
Cột áp (m) 55-46
Cổng hút (mm) 300
Cổng xả (mm) 250
Npsh (m) 6.0
Sản xuất Anhui - China

Mã SP: Sh300-250-315

Liên hệ

Máy bơm hóa chất ly tâm rời trục inox SH300-250-315

Máy bơm hóa chất ly tâm rời trục inox SH300-250-315

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  SH300-250-315
Tốc độ vòng quay (rpm) 1450
Công suất (kW) 160
Lưu lượng (m3/H) 800-1150
Cột áp (m) 36-27
Cổng hút (mm) 300
Cổng xả (mm) 250
Npsh (m) 6.0
Sản xuất Anhui - China

Mã SP: SH300-250-250

Liên hệ

Máy bơm hóa chất ly tâm rời trục inox SH300-250-250

Máy bơm hóa chất ly tâm rời trục inox SH300-250-250

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  SH300-250-250
Tốc độ vòng quay (rpm) 1450
Công suất (kW) 110
Lưu lượng (m3/H) 800-1150
Cột áp (m) 23-17
Cổng hút (mm) 300
Cổng xả (mm) 250
Npsh (m) 5.5
Sản xuất Anhui - China

Mã SP: SH250-200-400

Liên hệ

Máy bơm hóa chất ly tâm rời trục inox SH250-200-400

Máy bơm hóa chất ly tâm rời trục inox SH250-200-400

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  SH250-200-400
Tốc độ vòng quay (rpm) 1450
Công suất (kW) 132
Lưu lượng (m3/H) 500-750
Cột áp (m) 55-46
Cổng hút (mm) 250
Cổng xả (mm) 200
Npsh (m) 5.0
Sản xuất Anhui - China

Mã SP: SH250-200-315

Liên hệ

Máy bơm hóa chất ly tâm rời trục inox SH250-200-315

Máy bơm hóa chất ly tâm rời trục inox SH250-200-315

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  SH250-200-315
Tốc độ vòng quay (rpm) 1450
Công suất (kW) 110
Lưu lượng (m3/H) 500-750
Cột áp (m) 35-27
Cổng hút (mm) 250
Cổng xả (mm) 200
Npsh (m) 4.8
Sản xuất Anhui - China

Mã SP: SH250-200-250

Liên hệ

Máy bơm hóa chất ly tâm rời trục inox SH250-200-250

Máy bơm hóa chất ly tâm rời trục inox SH250-200-250

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  SH250-200-250
Tốc độ vòng quay (rpm) 1450
Công suất (kW) 75
Lưu lượng (m3/H) 500-750
Cột áp (m) 23-17
Cổng hút (mm) 250
Cổng xả (mm) 200
Npsh (m) 4.5
Sản xuất Anhui - China

Mã SP: SH200-150-400

Liên hệ

Máy bơm hóa chất inox đúc nguyên khối SH200-150-400

Máy bơm hóa chất inox đúc nguyên khối SH200-150-400

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  SH200-150-400
Tốc độ vòng quay (rpm) 1450
Công suất (kW) 110
Lưu lượng (m3/H) 240-480
Cột áp (m) 55-46
Cổng hút (mm) 200
Cổng xả (mm) 150
Npsh (m) 4.5
Sản xuất Anhui - China

Mã SP: SH200-150-315

Liên hệ

Máy bơm hóa chất inox đúc nguyên khối SH200-150-315

Máy bơm hóa chất inox đúc nguyên khối SH200-150-315

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  SH200-150-315
Tốc độ vòng quay (rpm) 1450
Công suất (kW) 75
Lưu lượng (m3/H) 240-480
Cột áp (m) 36-29
Cổng hút (mm) 200
Cổng xả (mm) 150
Npsh (m) 4.5
Sản xuất Anhui - China

Mã SP: SH200-150-250

Liên hệ

Máy bơm hóa chất inox đúc nguyên khối SH200-150-250

Máy bơm hóa chất inox đúc nguyên khối SH200-150-250

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  SH200-150-250
Tốc độ vòng quay (rpm) 1450
Công suất (kW) 55
Lưu lượng (m3/H) 240-480
Cột áp (m) 22-17
Cổng hút (mm) 200
Cổng xả (mm) 150
Npsh (m) 4.2
Sản xuất Anhui - China

Mã SP: SH150-125-400

Liên hệ

Máy bơm hóa chất inox đúc nguyên khối SH150-125-400

Máy bơm hóa chất inox đúc nguyên khối SH150-125-400

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  SH150-125-400
Tốc độ vòng quay (rpm) 1450
Công suất (kW) 75
Lưu lượng (m3/H) 120-240
Cột áp (m) 55-46
Cổng hút (mm) 150
Cổng xả (mm) 125
Npsh (m) 4.0
Sản xuất Anhui - China

Mã SP: SH150-125-315

Liên hệ

Máy bơm hóa chất inox đúc nguyên khối SH150-125-315

Máy bơm hóa chất inox đúc nguyên khối SH150-125-315

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  SH150-125-315
Tốc độ vòng quay (rpm) 1450
Công suất (kW) 45
Lưu lượng (m3/H) 120-240
Cột áp (m) 36-30
Cổng hút (mm) 150
Cổng xả (mm) 125
Npsh (m) 4.0
Sản xuất Anhui - China

Mã SP: SH150-125-250

Liên hệ

Máy bơm hóa chất inox đúc nguyên khối SH150-125-250

Máy bơm hóa chất inox đúc nguyên khối SH150-125-250

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  SH150-125-250
Tốc độ vòng quay (rpm) 1450
Công suất (kW) 22
Lưu lượng (m3/H) 130-240
Cột áp (m) 22-18
Cổng hút (mm) 150
Cổng xả (mm) 125
Npsh (m) 3.8
Sản xuất Anhui - China
TOP