Bơm Hóa Chất

Mã SP: SH125-100-400

Liên hệ

Máy bơm hóa chất inox đúc nguyên khối SH125-100-400

Máy bơm hóa chất inox đúc nguyên khối SH125-100-400

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  SH125-100-400
Tốc độ vòng quay (rpm) 1450
Công suất (kW) 37
Lưu lượng (m3/H) 65-120
Cột áp (m) 52-45
Cổng hút (mm) 125
Cổng xả (mm) 100
Npsh (m) 3.8
Sản xuất Anhui - China

Mã SP: SH125-100-250

Liên hệ

Máy bơm hóa chất inox đúc nguyên khối SH125-100-250

Máy bơm hóa chất inox đúc nguyên khối SH125-100-250

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  SH125-100-250
Tốc độ vòng quay (rpm) 1450
Công suất (kW) 11
Lưu lượng (m3/H) 65-120
Cột áp (m) 22-18
Cổng hút (mm) 125
Cổng xả (mm) 100
Npsh (m) 3.5
Sản xuất Anhui - China

Mã SP: SH125-100-200

Liên hệ

Máy bơm nước thải công nghiệp inox đúc SH125-100-200

Máy bơm nước thải công nghiệp inox đúc SH125-100-200

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  SH125-100-200
Tốc độ vòng quay (rpm) 2900 1450
Công suất (kW) 55 7.5
Lưu lượng (m3/H) 120-220 60-115
Cột áp (m) 55-45 14-11.5
Cổng hút (mm) 125
Cổng xả (mm) 100
Npsh (m) 4.5 3.5
Sản xuất Anhui - China

Mã SP: SH125-80-160

Liên hệ

Máy bơm nước thải công nghiệp inox đúc SH125-80-160

Máy bơm nước thải công nghiệp inox đúc SH125-80-160

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  SH125-80-160
Tốc độ vòng quay (rpm) 2900 1450
Công suất (kW) 30 4.0
Lưu lượng (m3/H) 100-180 50-95
Cột áp (m) 38-26 9.5-6.5
Cổng hút (mm) 125
Cổng xả (mm) 80
Npsh (m) 4.0 3.0
Sản xuất Anhui - China

Mã SP: SH100-65-250

Liên hệ

Máy bơm nước thải công nghiệp inox đúc SH100-65-250

Máy bơm nước thải công nghiệp inox đúc SH100-65-250

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  SH100-65-250
Tốc độ vòng quay (rpm) 2900 1450
Công suất (kW) 45 7.5
Lưu lượng (m3/H) 65-120 32.5-60
Cột áp (m) 82-65 21-18.5
Cổng hút (mm) 100
Cổng xả (mm) 65
Npsh (m) 3.5 3.0
Sản xuất Anhui - China

Mã SP: SH100-65-200

Liên hệ

Máy bơm nước thải công nghiệp inox đúc SH100-65-200

Máy bơm nước thải công nghiệp inox đúc SH100-65-200

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  SH100-65-200
Tốc độ vòng quay (rpm) 2900 1450
Công suất (kW) 30 4.0
Lưu lượng (m3/H) 65-120 35-60
Cột áp (m) 51-43 13-11
Cổng hút (mm) 100
Cổng xả (mm) 65
Npsh (m) 3.5 3.0
Sản xuất Anhui - China

Mã SP: SH100-80-160

Liên hệ

Máy bơm nước thải công nghiệp inox đúc SH100-80-160

Máy bơm nước thải công nghiệp inox đúc SH100-80-160

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  SH100-80-160
Tốc độ vòng quay (rpm) 2900 1450
Công suất (kW) 15 2.2
Lưu lượng (m3/H) 65-120 35-60
Cột áp (m) 35-26 8.5-7.0
Cổng hút (mm) 100
Cổng xả (mm) 80
Npsh (m) 3.5 3.0
Sản xuất Anhui - China

Mã SP: SH100-80-125

Liên hệ

Máy bơm nước thải công nghiệp inox đúc SH100-80-125

Máy bơm nước thải công nghiệp inox đúc SH100-80-125

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  SH100-80-125
Tốc độ vòng quay (rpm) 2900 1450
Công suất (kW) 11 1.5
Lưu lượng (m3/H) 65-110 35-60
Cột áp (m) 22-18 5.5-4.0
Cổng hút (mm) 100
Cổng xả (mm) 80
Npsh (m) 3.5 3.0
Sản xuất Anhui - China

Mã SP: SH80-50-250

Liên hệ

Máy bơm inox công nghiệp đầu rời SH80-50-250

Máy bơm inox công nghiệp đầu rời SH80-50-250

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  SH80-50-250
Tốc độ vòng quay (rpm) 2900 1450
Công suất (kW) 30 4.0
Lưu lượng (m3/H) 35-60 16-35
Cột áp (m) 82-75 21-19
Cổng hút (mm) 80
Cổng xả (mm) 65
Npsh (m) 3.0 2.8
Sản xuất Anhui - China

Mã SP: SH80-50-200

Liên hệ

Máy bơm inox công nghiệp đầu rời SH80-50-200

Máy bơm inox công nghiệp đầu rời SH80-50-200

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  SH80-50-200
Tốc độ vòng quay (rpm) 2900 1450
Công suất (kW) 15 2.2
Lưu lượng (m3/H) 35-60 16-35
Cột áp (m) 52-45 13-11.5
Cổng hút (mm) 80
Cổng xả (mm) 65
Npsh (m) 3.0 2.8
Sản xuất Anhui - China

Mã SP: SH80-65-160

Liên hệ

Máy bơm inox công nghiệp đầu rời SH80-65-160

Máy bơm inox công nghiệp đầu rời SH80-65-160

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  SH80-65-160
Tốc độ vòng quay (rpm) 2900 1450
Công suất (kW) 11 1.5
Lưu lượng (m3/H) 35-60 16-35
Cột áp (m) 33-27 8.5-7.0
Cổng hút (mm) 80
Cổng xả (mm) 65
Npsh (m) 3.0 2.8
Sản xuất Anhui - China

Mã SP: SH80-65-125

Liên hệ

Máy bơm inox công nghiệp đầu rời SH80-65-125

Máy bơm inox công nghiệp đầu rời SH80-65-125

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  SH80-65-125
Tốc độ vòng quay (rpm) 2900 1450
Công suất (kW) 5.5 1.1
Lưu lượng (m3/H) 35-60 16-35
Cột áp (m) 22-18 5.5-4.0
Cổng hút (mm) 80
Cổng xả (mm) 65
Npsh (m) 3.0 2.8
Sản xuất Anhui - China
TOP