Bơm chìm nước thải nhựa Pentax

Mã SP: DP100 G (H07RNF 10m)

Máy bơm chìm nước thải Pentax DP100 G

Máy bơm chìm nước thải Pentax DP100 G

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DP100 G (H07RNF 10m) Đường kính hút/xả( mm): DN 1 1/2 (Ống 42) Công suất Hp): 1.4 /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h):3-15 Áp lực( Mét): 13.3-4.5 Vật liệu: Nhựa (PP) Xuất xứ: Italy

Mã SP: DP80 G (H07RNF 10m)

Bơm chìm nước thải nhựa Pentax

Máy bơm chìm nước thải Pentax DP80 G

Máy bơm chìm nước thải Pentax DP80 G

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DP80 G (H07RNF 10m) Đường kính hút/xả( mm): DN 1 1/2 (Ống 42) Công suất Hp): 1/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 3-12 Áp lực( Mét): 10.3-4 Vật liệu: Nhựa (PP) Xuất xứ: Italy

Mã SP: DP60 G (H05RNF 10m)

Bơm chìm nước thải nhựa Pentax

Máy bơm chìm nước thải Pentax DP60 G

Máy bơm chìm nước thải Pentax DP60 G

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DP60 G (H05RNF 10m) Đường kính xả( mm): DN 35 (Ống 42) Công suất Hp): 0.5 /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 1.2-7.2 Áp lực( Mét): 8.5-2.6 Vật liệu: Nhựa (Noryl) Xuất xứ: Italy

Mã SP: DP40 G (H05RNF 10m)

Máy bơm chìm nước thải Pentax DP40 G

Máy bơm chìm nước thải Pentax DP40 G

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DP40G (H05RNF 10m) Đường kính xả( mm): DN 25 (Ống 34) Công suất Hp): 0.25 /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 1.2 - 4.8 Áp lực( Mét): 5.7 - 2.5 Vật liệu: Nhựa (Noryl) Xuất xứ: Italy
TOP