Bơm Hóa Chất

Mã SP: SH80-65-250

Liên hệ

Máy bơm inox công nghiệp đầu rời SH80-50-250

Máy bơm inox công nghiệp đầu rời SH80-50-250

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  SH80-50-250
Tốc độ vòng quay (rpm) 2900 1450
Công suất (kW) 30 4.0
Lưu lượng (m3/H) 35-60 16-35
Cột áp (m) 82-75 21-19
Cổng hút (mm) 80
Cổng xả (mm) 65
Npsh (m) 3.0 2.8
Sản xuất Anhui - China

Mã SP: SH65-50-160

Liên hệ

Bơm nước thải chống ăn mòn vật liệu inox SH65-50-160

Bơm nước thải chống ăn mòn vật liệu inox SH65-50-160

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  SH65-50-160
Tốc độ vòng quay (rpm) 2900 1450
Công suất (kW) 5.5 1.1
Lưu lượng (m3/H) 15-35 8.0-15
Cột áp (m) 33-28 8.5-7.5
Cổng hút (mm) 65
Cổng xả (mm) 50
Npsh (m) 2.5
Sản xuất Anhui - China

Mã SP: SH60-50-125

Liên hệ

Bơm nước thải chống ăn mòn vật liệu inox SH65-50-125

Bơm nước thải chống ăn mòn vật liệu inox SH65-50-125

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  SH65-50-125
Tốc độ vòng quay (rpm) 2900 1450
Công suất (kW) 5.5 0.55
Lưu lượng (m3/H) 15-35 8-15
Cột áp (m) 22-18 5.5-4
Cổng hút (mm) 65
Cổng xả (mm) 50
Npsh (m) 2.5
Sản xuất Anhui - China

Mã SP: SH50-32-250

Liên hệ

Máy bơm inox công nghiệp đầu rời SH50-32-250

Máy bơm inox công nghiệp đầu rời SH50-32-250

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  SH50-32-250
Tốc độ vòng quay (rpm) 2900 1450
Công suất (kW) 11 1.5
Lưu lượng (m3/H) 7.0-15 4.0- 8.0
Cột áp (m) 82-77 21-19.5
Cổng hút (mm) 50
Cổng xả (mm) 32
Npsh (m) 2.5
Sản xuất Anhui - China

Mã SP: SH50-32-200

Liên hệ

Máy bơm inox công nghiệp đầu rời SH50-32-200

Máy bơm inox công nghiệp đầu rời SH50-32-200

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  SH50-32-200
Tốc độ vòng quay (rpm) 2900 1450
Công suất (kW) 7.5 1.1
Lưu lượng (m3/H) 7.0-15 4.0- 8.0
Cột áp (m) 51-47 13-11.5
Cổng hút (mm) 50
Cổng xả (mm) 32
Npsh (m) 2.5
Sản xuất Anhui - China

Mã SP: SH32-25-160

Liên hệ

Máy bơm inox công nghiệp đầu rời SH50-32-160

Máy bơm inox công nghiệp đầu rời SH50-32-160

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  SH50-32-160
Tốc độ vòng quay (rpm) 2900 1450
Công suất (kW) 4.0 0.55
Lưu lượng (m3/H) 7.0-15 4.0-8.0
Cột áp (m) 33-30 8.5-7.5
Cổng hút (mm) 50
Cổng xả (mm) 32
Npsh (m) 2.5
Sản xuất Anhui - China

Mã SP: SH50-32-125

Liên hệ

Máy bơm inox công nghiệp đầu rời SH50-32-125

Máy bơm inox công nghiệp đầu rời SH50-32-125

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  SH50-32-125
Tốc độ vòng quay (rpm) 2900 1450
Công suất (kW) 2.2 0.55
Lưu lượng (m3/H) 7.0-15 4.0-8.0
Cột áp (m) 22-16 5.5-4.0
Cổng hút (mm) 50
Cổng xả (mm) 32
Npsh (m) 2.5
Sản xuất Anhui - China

Mã SP: SH40-25-250

Liên hệ

Máy bơm hóa chất inox đúc nguyên khối SH40-25-250

Máy bơm hóa chất inox đúc nguyên khối SH40-25-250

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  SH40-25-250
Tốc độ vòng quay (rpm) 2900 1450
Công suất (kW) 7.5 1.1
Lưu lượng (m3/H) 4.0-7.5 2.0-4.0
Cột áp (m) 81-78 21-19.5
Cổng hút (mm) 40
Cổng xả (mm) 25
Npsh (m) 2.5
Sản xuất Anhui - China

Mã SP: SH40-25-200

Liên hệ

Máy bơm hóa chất inox đúc nguyên khối SH40-25-200

Máy bơm hóa chất inox đúc nguyên khối SH40-25-200

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  SH40-25-200
Tốc độ vòng quay (rpm) 2900 1450
Công suất (kW) 5.5 1.1
Lưu lượng (m3/H) 4.0-7.5 2.0-4.0
Cột áp (m) 51-47 13-11.5
Cổng hút (mm) 40
Cổng xả (mm) 25
Npsh (m) 2.5
Sản xuất Anhui - China

Mã SP: SH40-25-160

Liên hệ

Máy bơm hóa chất inox đúc nguyên khối SH40-25-160

Máy bơm hóa chất inox đúc nguyên khối SH40-25-160

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  SH40-25-160
Tốc độ vòng quay (rpm) 2900 1450
Công suất (kW) 2.2 0.55
Lưu lượng (m3/H) 4.0-7.5 2.0-4.0
Cột áp (m) 33-28 8.5-7.5
Cổng hút (mm) 40
Cổng xả (mm) 25
Npsh (m) 2.5
Sản xuất Anhui - China

Mã SP: SH40-25-125

Liên hệ

Máy bơm hóa chất inox đúc nguyên khối SH40-25-125

Máy bơm hóa chất inox đúc nguyên khối SH40-25-125

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  SH40-25-125
Tốc độ vòng quay (rpm) 2900 1450
Công suất (kW) 1.5 0.37
Lưu lượng (m3/H) 4.0-7.5 2.0-4.0
Cột áp (m) 21-18 5.5-4.0
Cổng hút (mm) 40
Cổng xả (mm) 25
Npsh (m) 2.5
Sản xuất Anhui - China

Mã SP: SH32-20-200

Liên hệ

Bơm nước thải vật liệu inox chống ăn mòn SH32-20-200

Bơm nước thải vật liệu inox chống ăn mòn SH32-20-200

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  SH32-20-200
Tốc độ vòng quay (rpm) 2900 1450
Công suất (kW) 3.0 0.55
Lưu lượng (m3/H) 2.5-5.0 1.2-2.6
Cột áp (m) 51-47 13-11.5
Cổng hút (mm) 32
Cổng xả (mm) 20
Npsh (m) 2.5
Sản xuất Anhui - China
TOP