Bơm APP

Mã SP: SW-220T

Máy bơm thải sạch trục ngang thân inox APP SW-220T

Máy bơm thải sạch trục ngang thân inox APP SW-220T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: SW-220T Công suất ( kW): 1.5/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 17.4-36 Áp lực( Mét): 24-15 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: SW-220

Máy bơm thải sạch trục ngang thân inox APP SW-220

Máy bơm thải sạch trục ngang thân inox APP SW-220

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: SW-220 Công suất ( kW): 1.5/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 17.4-36 Áp lực( Mét): 24-15 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: DSK-50T

Máy bơm chìm cắt tạp chất thân inox APP DSK-50T

Máy bơm chìm cắt tạp chất thân inox APP DSK-50T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DSK-50T Công suất ( kW): 3.7/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 45-78 Áp lực( Mét): 22-15 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: DSK-30T

Máy bơm chìm cắt tạp chất thân inox APP DSK-30T

Máy bơm chìm cắt tạp chất thân inox APP DSK-30T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DSK-30T Công suất ( kW): 2.2/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 26.5-51.6 Áp lực( Mét): 20-15 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: DSK-20/20T

Máy bơm chìm cắt tạp chất thân inox APP DSK-20/20T

Máy bơm chìm cắt tạp chất thân inox APP DSK-20/20T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DSK-20/20T Công suất ( kW): 7.5/220/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 12-42 Áp lực( Mét): 17-12 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: DSK-10

Máy bơm chìm cắt tạp chất thân inox APP DSK-10

Máy bơm chìm cắt tạp chất thân inox APP DSK-10

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DSK-10 Công suất ( kW): 0.75/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 14.5-25.2 Áp lực( Mét): 14-9 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: DSK-05

Máy bơm chìm cắt tạp chất thân inox APP DSK-05

Máy bơm chìm cắt tạp chất thân inox APP DSK-05

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DSK-05 Công suất ( kW): 0.4/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 10-16.2 Áp lực( Mét): 10-6 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: APP KT-4110

Máy bơm chìm hút bùn lỏng thân Gang APP KT-4110

Máy bơm chìm hút bùn lỏng thân Gang APP KT-4110

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: KT-4110 Công suất ( kW): 11/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 68.4-87 Áp lực( Mét): 45-30 Vật liệu: Gang FC25 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: KT-675

Máy bơm chìm hút bùn lỏng thân Gang APP KT-675

Máy bơm chìm hút bùn lỏng thân Gang APP KT-675

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: KT-675 Công suất ( kW): 7.5/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 105.6-123 Áp lực( Mét): 28-20 Vật liệu: Gang FC25 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: KT-475

Máy bơm chìm hút bùn lỏng thân Gang APP KT-475

Máy bơm chìm hút bùn lỏng thân Gang APP KT-475

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: KT-475 Công suất ( kW): 7.5/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 82.2-93 Áp lực( Mét): 39-20 Vật liệu: Gang FC25 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: DSP(K)-150T

Máy bơm chìm hố móng, bùn đặc thân inox APP DSP(K)-150T

Máy bơm chìm hố móng, bùn đặc thân inox APP DSP(K)-150T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DSP(K)-150T Công suất ( kW): 11/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 75-192 Áp lực( Mét): 32-25 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: DSP(K)-100T

Máy bơm chìm hố móng, bùn đặc thân inox APP DSP(K)-100T

Máy bơm chìm hố móng, bùn đặc thân inox APP DSP(K)-100T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DSP(K)-100T Công suất ( kW): 7.5/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 72-150 Áp lực( Mét): 28-20 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan
TOP