bơm rời trục ebara

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 100x80FS4JA53.7

Máy bơm rời trục Ebara 100x80FS4JA53.7

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 100x80FS4JA53.7
Lưu lượng 24 -79 m3/h
Áp lực 18 -13  mét
Công suất 3.7 kW
Khớp nối FCL 140
Đường kính cánh bơm 236 mm
Phớt bơm FH - 35
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 100x80FS4HCA57.5

Máy bơm rời trục Ebara 100x80FS4HCA57.5

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 100x80FS4HCA57.5
Lưu lượng 24 - 159 m3/h
Áp lực 17.5 - 11  mét
Công suất 7.5 Kw
Khớp nối FCL 160
Đường kính cánh bơm 223 mm
Phớt bơm EA-262-35
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 100x80FS4HA53.7

Máy bơm rời trục Ebara 100x80FS4HA53.7

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 100x80FS4HA53.7
Lưu lượng  24 - 79 m3/h
Áp lực 18 - 13  mét
Công suất 3.7 Kw
Khớp nối FCL 140
Đường kính cánh bơm 236 mm
Phớt bơm FH - 35
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 100x80FS4HA53.7

Máy bơm rời trục Ebara 100x80FS4HA53.7

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 100x80FS4HA53.7
Lưu lượng 12 - 78m3/h
Áp lực 17 -12  mét
Công suất 3.7 Kw
Khớp nối FCL 140
Đường kính cánh bơm 223 mm
Phớt bơm FH - 35
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm Ebara 80x65FS4JA52.2

Máy bơm Ebara 80x65FS4JA52.2

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 50X40FSHA
Lưu lượng 3.6 m3/phút -10.8m3/h
Áp lực 9  - 10.5  mét
Công suất 0.4 – 0.75 Kw
Khớp nối FCL 112
Đường kính cánh bơm 182-209mm
Phớt bơm FH -25
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm Ebara 50x40FS4HA50.75

Máy bơm Ebara 50x40FS4HA50.75

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 50x40FS4HA50.75
Lưu lượng 3.6 m3/phút -10.8m3/h
Áp lực 14  - 10.5  mét
Công suất 0.75 Kw
Khớp nối FCL 112
Đường kính cánh bơm 209mm
Phớt bơm FH -25
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 50X40FSHA

Máy bơm rời trục Ebara 50X40FSHA

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 50X40FSHA
Lưu lượng 3.6 -10.8m3/h
Áp lực 9  - 10.5  mét
Công suất 0.4 – 0.75 kW
Khớp nối FCL 112
Đường kính cánh bơm 182-209mm
Phớt bơm FH -25
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 150X125FSLA

Máy bơm rời trục Ebara 150X125FSLA

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 150X125FSLA
Lưu lượng 120~ 396 m3/h
Áp lực 30  - 63  mét
Công suất 45 – 75  Kw
Khớp nối FCL 224 hoặc FCL 250
Đường kính cánh bơm 378 – 424 mm
Phớt bơm EA-262-45
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 150X125FSKA

Máy bơm rời trục Ebara 150X125FSKA

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 150X125FSKA
Lưu lượng 120 ~ 396 m3/h
Áp lực 18  - 40  mét
Công suất 30 –  37 Kw
Khớp nối FCL 200 hoặc FCL 224
Đường kính cánh bơm 200 -224 mm
Phớt bơm EA-262-45
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 150X125FSJA

Máy bơm rời trục Ebara 150X125FSJA

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 150X125FSJA
Lưu lượng 90 ~ 372 m3/h
Áp lực 14  - 27  mét
Công suất 15 – 22 Kw
Khớp nối FCL 160 hoặc FCL 180
Đường kính cánh bơm 246- 274 mm
Phớt bơm EA-262-35
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 150X125FSHA

Máy bơm rời trục Ebara 150X125FSHA

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 80X65FSGA
Lưu lượng 90 ~ 330 m3/h
Áp lực 5.5  - 18  mét
Công suất 7.5  - 15  Kw
Khớp nối FCL 160
Đường kính cánh bơm 190-224mm
Phớt bơm EA-262-35
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 150X100FSNA

Máy bơm rời trục Ebara 150X100FSNA

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 150X100FSNA
Lưu lượng 96 ~ 360 m3/h
Áp lực 50  - 90  mét
Công suất 55– 90 Kw
Khớp nối FCL 250 hoặc FCL 280
Đường kính cánh bơm 409 - 499 mm
Phớt bơm EA-262-55
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây
TOP