bơm rời trục ebara

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-ebara-gs
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara GS 50-125

Máy bơm rời trục Ebara GS 50-125

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model GS 50-125
Tốc độ (vòng/phút) 1450 2900
Công suất (kW) 0.37-1.1 1.5-7.5
Áp lực (m) 6.5-2.3 26.3-9.4
Lưu lượng (m3/h) 12-42 12-84

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-ebara-gs
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara GS 40-250

Máy bơm rời trục Ebara GS 40-250

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model GS 40-250
Tốc độ (vòng/phút) 1450 2900
Công suất (kW) 1.1-3 7.5-30
Áp lực (m) 24-12.1 96-48.4
Lưu lượng (m3/h) 6-36 12-78

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-ebara-gs
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara GS 40-200

Máy bơm rời trục Ebara GS 40-200

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model GS 40-200
Tốc độ (vòng/phút) 1450 2900
Công suất (kW) 0.55-2.2 3-18.5
Áp lực (m) 16.7-8.8 66.7-35.5
Lưu lượng (m3/h) 6-36 12-72

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-ebara-gs
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara GS 40-160

Máy bơm rời trục Ebara GS 40-160

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model GS 40-160
Tốc độ (vòng/phút) 1450 2900
Công suất (kW) 0.37-1.5 1.5-11
Áp lực (m) 1.7-2.6 42.4-16
Lưu lượng (m3/h) 6-36 12-72

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-ebara-gs
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara GS 32-200.1

Máy bơm rời trục Ebara GS 32-200.1

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model GS 32-200.1
Tốc độ (vòng/phút) 1450 2900
Công suất (kW) 0.55-1.1 2.2-7.5
Áp lực (m) 13.6-4.1 54-25
Lưu lượng (m3/h) 3-18 6-36

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-ebara-gs
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara GS 32-160.1

Máy bơm rời trục Ebara GS 32-160.1

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model GS 32-160.1
Tốc độ (vòng/phút) 1450 2900
Công suất (kW) 0.37-0.75 1.5-5.5
Áp lực (m) 10.4-4.6 41.6-19.3
Lưu lượng (m3/h) 3-15 6-30
 

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-ebara-gs
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara GS 32-125

Máy bơm rời trục Ebara GS 32-125

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model GS 32-125
Tốc độ (vòng/phút) 1450 2900
Công suất (kW) 0.37-0.75 0.75-3
Áp lực (m) 6.5-2.7 25.7-9.3
Lưu lượng (m3/h) 3-18 6-36

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-ebara-gs
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara GS 32-160

Máy bơm rời trục Ebara GS 32-160

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model GS 32-160
Tốc độ (vòng/phút) 1450 2900
Công suất (kW) 0.37-0.75 1.5-5.5
Áp lực (m) 10.1-5.1 40.8-22.9
Lưu lượng (m3/h) 6-18 6-36

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-ebara-gs
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara GS 32-200

Máy bơm rời trục Ebara GS 32-200

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model GS 32-200
Tốc độ (vòng/phút) 1450 2900
Công suất (kW) 0.55-1.5 2.2-15
Áp lực (m) 18.5-7.8 63.8-30
Lưu lượng (m3/h) 6-24 6-48
 

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-ebara-gs
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara GS 32-125.1

Máy bơm rời trục Ebara GS 32-125.1

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model GS 32-125.1
Tốc độ (vòng/phút) 1450 2900
Công suất (kW) 0.37 - 0.55 0.75 - 2.2
Lưu lượng (m3/h) 3 - 12 6 - 24
Áp lực (m) 6.3 - 2.2 24.8 - 9
 

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 150x125FS4LA575

Máy bơm rời trục Ebara 150x125FS4LA575

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 150x125FS4LA575
Lưu lượng 120-396 m3/h
Áp lực 63-40  mét
Công suất 75 kW
Khớp nối FCL 250
Đường kính cánh bơm 400 mm
Phớt bơm EA-262-45
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 150x125FS4LA555

Máy bơm rời trục Ebara 150x125FS4LA555

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 150x125FS4LA555
Lưu lượng 120-372 m3/h
Áp lực 55-35  mét
Công suất 55 kW
Khớp nối FCL 250
Đường kính cánh bơm 400 mm
Phớt bơm EA-262-45
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây
TOP