Bờm chìm nước thải Gang Pentax

Mã SP: DTRT 750

Máy bơm chìm nước thải Pentax DTRT 750

Máy bơm chìm nước thải Pentax DTRT 750

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DTRT 750 Đường kính hút/xả( mm): DN 50 (Ống 60) Công suất Hp): 7.5/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 3-21.6 Áp lực( Mét): 46.2-11 Vật liệu: Gang Xuất xứ: Italy

Mã SP: DTRT 1000

Máy bơm chìm nước thải Pentax DTRT 1000

Máy bơm chìm nước thải Pentax DTRT 1000

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DTRT 1000 Đường kính hút/xả( mm): DN 65 (Ống 73) Công suất Hp): 10/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 3-21.6 Áp lực( Mét): 52.7-15 Vật liệu: Gang Xuất xứ: Italy

Mã SP: DTRT 550

Máy bơm chìm nước thải Pentax DTRT 550

Máy bơm chìm nước thải Pentax DTRT 550

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DTRT 550 Đường kính hút/xả( mm): DN 50 (Ống 60) Công suất Hp): 5.5/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 3-18 Áp lực( Mét): 36.9-27.6 Vật liệu: Gang Xuất xứ: Italy

Mã SP: DTRT 400

Máy bơm chìm nước thải Pentax DTRT 400

Máy bơm chìm nước thải Pentax DTRT 400

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DTRT 400 Đường kính hút/xả( mm): DN 50 (Ống 60) Công suất Hp): 4/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 3-18 Áp lực( Mét): 31.8-21.6 Vật liệu: Gang Xuất xứ: Italy

Mã SP: DTRT 300

Máy bơm chìm nước thải Pentax DTRT 300

Máy bơm chìm nước thải Pentax DTRT 300

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DTRT 300 Đường kính hút/xả( mm): DN 50 (Ống 60) Công suất Hp): 3/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 3-18 Áp lực( Mét): 25.2-18.2 Vật liệu: Gang Xuất xứ: Italy

Mã SP: DTRT 200

Máy bơm chìm nước thải Pentax DTRT 200

Máy bơm chìm nước thải Pentax DTRT 200

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DTRT 200 Đường kính hút/xả( mm): DN 50 (Ống 60) Công suất Hp): 2/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 3-18 Áp lực( Mét): 21.3-13.4 Vật liệu: Gang Xuất xứ: Italy

Mã SP: DTRT 150

Máy bơm chìm nước thải Pentax DTRT 150

Máy bơm chìm nước thải Pentax DTRT 150

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DTRT 150 Đường kính hút/xả( mm): DN 60 (Ống 60) Công suất Hp): 1.5/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 3-18 Áp lực( Mét): 18.5-9.9 Vật liệu: Gang Xuất xứ: Italy

Mã SP: DCT 1000

Máy bơm chìm nước thải Pentax DCT 1000

Máy bơm chìm nước thải Pentax DCT 1000

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Model: DCT 1000
 • Đường kính hút/xả( mm): DN 65 (Ống 80)
 • Công suất Hp): 10/380v/50Hz 
 • Lưu lượng(m3/h): 12-54
 • Áp lực( Mét): 49.8-19.7
 • Vật liệu: Gang
 • Xuất xứ: Italy

Mã SP: DCT 750

Máy bơm chìm nước thải Pentax DCT 750

Máy bơm chìm nước thải Pentax DCT 750

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DCT 750 Đường kính hút/xả( mm): DN 65 (Ống 80) Công suất Hp): 7.5/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 12-54 Áp lực( Mét): 42.9-13.1 Vật liệu: Gang Xuất xứ: Italy

Mã SP: DCT 560

Máy bơm chìm nước thải Pentax DCT 560

Máy bơm chìm nước thải Pentax DCT 560

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Model: DMT 560
 • Đường kính hút/xả( mm): DN 50 (Ống 60)
 • Công suất Hp): 5.5/380v/50Hz 
 • Lưu lượng(m3/h): 6-51
 • Áp lực( Mét): 36.1-6.5
 • Vật liệu: Gang
 • Xuất xứ: Italy

Mã SP: DCT 410

Máy bơm chìm nước thải Pentax DCT 410

Máy bơm chìm nước thải Pentax DCT 410

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Model: DCT410
 • Đường kính hút/xả( mm): DN 50 (Ống 60)
 • Công suất Hp): 4/380v/50Hz 
 • Lưu lượng(m3/h): 6-48
 • Áp lực( Mét): 31.6-5.9
 • Vật liệu: Gang
 • Xuất xứ: Italy

Mã SP: DCT 310

Máy bơm chìm nước thải Pentax DCT 310

Máy bơm chìm nước thải Pentax DCT 310

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Model: DCT 310
 • Đường kính hút/xả( mm): DN 50 (Ống 60)
 • Công suất Hp): 3 /380v/50Hz 
 • Lưu lượng(m3/h): 6-42
 • Áp lực( Mét): 25.4-5.9
 • Vật liệu: Gang
 • Xuất xứ: Italy
TOP