Bờm chìm nước thải Gang Pentax

Mã SP: DCT 210

Máy bơm chìm nước thải Pentax DCT 210

Máy bơm chìm nước thải Pentax DCT 210

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DCT 210 Đường kính hút/xả( mm): DN 80 (Ống 90) Công suất Hp): 2/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6-39 Áp lực( Mét): 22.2-4.5 Vật liệu: Gang Xuất xứ: Italy

Mã SP: DCT 160

Máy bơm chìm nước thải Pentax DCT 160

Máy bơm chìm nước thải Pentax DCT 160

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DCT 160 Đường kính hút/xả( mm): DN 80 (Ống 90) Công suất Hp): 1.5/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6-36 Áp lực( Mét): 17.9-3 Vật liệu: Gang Xuất xứ: Italy

Mã SP: DMT 1000

Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT 1000

Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT 1000

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DMT 1000 Đường kính hút/xả( mm): DN 80 (Ống 90) Công suất Hp): 10/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 12-144 Áp lực( Mét): 30.9-2.1 Vật liệu: Gang Xuất xứ: Italy

Mã SP: DMT 750-4

Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT 750-4

Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT 750-4

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DMT 750-4 Đường kính hút/xả( mm): DN 100 (Ống 114) Công suất Hp): 7.5/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 12-180 Áp lực( Mét): 16.2-2.6 Vật liệu: Gang Xuất xứ: Italy

Mã SP: DMT 400-4

Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT 400-4

Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT 400-4

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DMT 400-4 Đường kính hút/xả( mm): DN 100 (Ống 114) Công suất Hp): 4 /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 12-96 Áp lực( Mét): 12.7-4 Vật liệu: Gang Xuất xứ: Italy

Mã SP: Đang cập nhật...

Liên hệ

Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT 560

Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT 560

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DMT560 Đường kính hút/xả( mm): DN 80 (Ống 90) Công suất Hp): 5.5/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6-78 Áp lực( Mét): 27.5-8.9 Vật liệu: Gang Xuất xứ: Italy

Mã SP: DMT410

Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT 410

Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT 410

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DMT410 Đường kính hút/xả( mm): DN 65 (Ống 80) Công suất Hp): 4/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6-72 Áp lực( Mét): 24.6-8.3 Vật liệu: Gang Xuất xứ: Italy

Mã SP: DMT310

Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT 310

Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT 310

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DMT310 Đường kính hút/xả( mm): DN 65 (Ống 80) Công suất Hp): 3 /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6-60 Áp lực( Mét): 22.2-6.4 Vật liệu: Gang Xuất xứ: Italy

Mã SP: DMT210

Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT 210

Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT 210

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DMT210 Đường kính hút/xả( mm): DN 65 (Ống 80) Công suất Hp): 2 /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6-54 Áp lực( Mét): 18.4-5.2 Vật liệu: Gang Xuất xứ: Italy

Mã SP: DMT160

Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT 160

Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT 160

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DMT160 Đường kính hút/xả( mm): DN 65 (Ống 80) Công suất Hp): 1.5 /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6-54 Áp lực( Mét): 15.3-3.8 Vật liệu: Gang Xuất xứ: Italy
TOP