DB – Bơm hóa chất dẫn động từ

Mã SP: DB11P

Bơm hóa chất dẫn động từ DB11P – FTI

Bơm hóa chất dẫn động từ DB11P – FTI

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • -Model: DB11P
 • -Công suất: 1,5Kw/3phase/380v/50Hz
 • -Lưu lượng max: 27 m3/h
 • -Áp lực max: 12 mét
 • -In/out: 2/1,5 Inch
 • -Vật liệu: PP
 • -Xuất xứ: USA

Mã SP: DB10P

Bơm hóa chất dẫn động từ DB10P – FTI

Bơm hóa chất dẫn động từ DB10P – FTI

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • -Model: DB10P
 • -Công suất: 0,75Kw/3phase/380v/50Hz
 • -Lưu lượng max: 20 m3/h
 • -Áp lực max: 14 mét
 • -In/out: 1,5/1,5 Inch
 • -Vật liệu: PP
 • -Xuất xứ: USA

Mã SP: DB8P

Bơm hóa chất dẫn động từ DB8P – FTI

Bơm hóa chất dẫn động từ DB8P – FTI

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • -Model: DB8P
 • -Công suất: 0,55Kw/3phase/380v/50Hz
 • -Lưu lượng max: 15 m3/h
 • -Áp lực max: 14 mét
 • -In/out: 1,5/1 Inch
 • -Vật liệu: PP
 • -Xuất xứ: USA

Mã SP: DB7P

Bơm hóa chất dẫn động từ DB7P – FTI

Bơm hóa chất dẫn động từ DB7P – FTI

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • -Model: DB7P
 • -Công suất: 0,37Kw/3phase/380v/50Hz
 • -Lưu lượng max: 16 m3/h
 • -Áp lực max: 10 mét
 • -In/out: 1,5/1,5 Inch
 • -Vật liệu: PP
 • -Xuất xứ: USA

Mã SP: DB6HP

Bơm hóa chất dẫn động từ DB6HP – FTI

Bơm hóa chất dẫn động từ DB6HP – FTI

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • -Model: DB6HP
 • -Công suất: 0,37Kw/3phase/380v/50Hz
 • -Lưu lượng max: 14.5 m3/h
 • -Áp lực max: 9.5 mét
 • -In/out: 1/1 Inch
 • -Vật liệu: PP
 • -Xuất xứ: USA

Mã SP: DB6P

Bơm hóa chất dẫn động từ DB6P – FTI

Bơm hóa chất dẫn động từ DB6P – FTI

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • -Model: DB6P
 • -Công suất: 0,25Kw/3phase/380v/50Hz
 • -Lưu lượng max: 9 m3/h
 • -Áp lực max: 10 mét
 • -In/out: 1/1 Inch
 • -Vật liệu: PP
 • -Xuất xứ: USA

Mã SP: DB5P

Bơm hóa chất dẫn động từ DB5P – FTI

Bơm hóa chất dẫn động từ DB5P – FTI

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • -Model: DB5P
 • -Công suất: 0,18Kw/3phase/380v/50Hz
 • -Lưu lượng max: 3,5 m3/h
 • -Áp lực max: 7,5 mét
 • -In/out: 1/0.5 Inch
 • -Vật liệu: PP
 • -Xuất xứ: USA

Mã SP: DB3P

Bơm hóa chất dẫn động từ DB3P

Bơm hóa chất dẫn động từ DB3P

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • -Model: DB3P
 • -Công suất: 0, 09Kw/3phase/380v/50Hz
 • -Lưu lượng max: 2,7 m3/h
 • -Áp lực max: 4,5 mét
 • -In/out: 1/0.5 Inch
 • -Vật liệu: PP
 • -Xuất xứ: USA

Mã SP: DB Series

Liên hệ

Bơm hóa chất dẫn động từ FTI – DB Series

Bơm hóa chất dẫn động từ FTI – DB Series

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • + Hiệu quả hoạt động cao - Lên đến 70%
 • + Áp suất làm việc cao - Lên đến 90 psi (6.2 Bar)
 • + Tỷ trọng chất bơm cao: Xử lý trên 1,8
 • + Độ nhớt tối đa: 150 cP
 • + Nhiệt độ tối đa:
 • Polypropylene-180 ° F (82 ° C);
 • PVDF-220 ° F (104 ° C)
TOP