DB – Bơm hóa chất dẫn động từ

Mã SP: DB22V

110,158,000 đ-2%

Bơm hóa chất dẫn động từ DB22V – FTI

Bơm hóa chất dẫn động từ DB22V – FTI

110,158,000 đ-2%

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • -Model: DB22V
 • -Công suất: 5,5Kw/3phase/380v/50Hz
 • -Lưu lượng max: 50 m3/h
 • -Áp lực max: 41 mét
 • -In/out: 2/2 Inch
 • -Vật liệu: PVDF
 • -Xuất xứ: USA

Mã SP: DB15V

Bơm hóa chất dẫn động từ DB15V – FTI

Bơm hóa chất dẫn động từ DB15V – FTI

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • -Model: DB15V
 • -Công suất: 2,2Kw/3phase/380v/50Hz
 • -Lưu lượng max: 30 m3/h
 • -Áp lực max: 28 mét
 • -In/out: 2/1,5 Inch
 • -Vật liệu: PVDF
 • -Xuất xứ: USA

Mã SP: DB11V

Bơm hóa chất dẫn động từ DB11V – FTI

Bơm hóa chất dẫn động từ DB11V – FTI

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • -Model: DB11V
 • -Công suất: 1,5Kw/3phase/380v/50Hz
 • -Lưu lượng max: 27 m3/h
 • -Áp lực max: 12 mét
 • -In/out: 2/1,5 Inch
 • -Vật liệu: PVDF
 • -Xuất xứ: USA

Mã SP: DB10V

Bơm hóa chất dẫn động từ DB10V – FTI

Bơm hóa chất dẫn động từ DB10V – FTI

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • -Model: DB10V
 • -Công suất: 0,75Kw/3phase/380v/50Hz
 • -Lưu lượng max: 20 m3/h
 • -Áp lực max: 14 mét
 • -In/out: 1,5/1,5 Inch
 • -Vật liệu: PVDF
 • -Xuất xứ: USA

Mã SP: DB8V

Bơm hóa chất dẫn động từ DB8V – FTI

Bơm hóa chất dẫn động từ DB8V – FTI

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • -Model: DB8V
 • -Công suất: 0,55Kw/3phase/380v/50Hz
 • -Lưu lượng max: 15 m3/h
 • -Áp lực max: 14 mét
 • -In/out: 1,5/1 Inch
 • -Vật liệu: PVDF
 • -Xuất xứ: USA

Mã SP: DB7V

Bơm hóa chất dẫn động từ DB7V – FTI

Bơm hóa chất dẫn động từ DB7V – FTI

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • -Model: DB7V
 • -Công suất: 0,37Kw/3phase/380v/50Hz
 • -Lưu lượng max: 16 m3/h
 • -Áp lực max: 10 mét
 • -In/out: 1,5/1,5 Inch
 • -Vật liệu: PVDF
 • -Xuất xứ: USA

Mã SP: DB6HV

Bơm hóa chất dẫn động từ DB6HV – FTI

Bơm hóa chất dẫn động từ DB6HV – FTI

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • -Model: DB6HV
 • -Công suất: 0,37Kw/3phase/380v/50Hz
 • -Lưu lượng max: 14.5 m3/h
 • -Áp lực max: 9.5 mét
 • -In/out: 1/1 Inch
 • -Vật liệu: PVDF
 • -Xuất xứ: USA

Mã SP: DB6V

Bơm hóa chất dẫn động từ DB6V – FTI

Bơm hóa chất dẫn động từ DB6V – FTI

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • -Model: DB6V
 • -Công suất: 0,25Kw/3phase/380v/50Hz
 • -Lưu lượng max: 9 m3/h
 • -Áp lực max: 10 mét
 • -In/out: 1/1 Inch
 • -Vật liệu: PVDF
 • -Xuất xứ: USA

Mã SP: DB5V

Bơm hóa chất dẫn động từ DB5V – FTI

Bơm hóa chất dẫn động từ DB5V – FTI

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • -Model: DB5V
 • -Công suất: 0,18Kw/3phase/380v/50Hz
 • -Lưu lượng max: 3,5 m3/h
 • -Áp lực max: 7,5 mét
 • -In/out: 1/0.5 Inch
 • -Vật liệu: PVDF
 • -Xuất xứ: USA

Mã SP: DB3V

Bơm hóa chất dẫn động từ DB3V

Bơm hóa chất dẫn động từ DB3V

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • -Model: DB3V
 • -Công suất: 0, 09Kw/3phase/380v/50Hz
 • -Lưu lượng max: 2,7 m3/h
 • -Áp lực max: 4,5 mét
 • -In/out: 1/0.5 Inch
 • -Vật liệu: PVDF
 • -Xuất xứ: USA

Mã SP: DB22P

Bơm hóa chất dẫn động từ DB22P – FTI

Bơm hóa chất dẫn động từ DB22P – FTI

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • -Model: DB22P
 • -Công suất: 5,5Kw/3phase/380v/50Hz
 • -Lưu lượng max: 50 m3/h
 • -Áp lực max: 41 mét
 • -In/out: 2/2 Inch
 • -Vật liệu: PP
 • -Xuất xứ: USA

Mã SP: DB15P

Bơm hóa chất dẫn động từ DB15P – FTI

Bơm hóa chất dẫn động từ DB15P – FTI

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • -Model: DB15P
 • -Công suất: 2,2Kw/3phase/380v/50Hz
 • -Lưu lượng max: 30 m3/h
 • -Áp lực max: 28 mét
 • -In/out: 2/1,5 Inch
 • -Vật liệu: PP
 • -Xuất xứ: USA
TOP