GM Series

Mã SP: GM 0500 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GM 0500 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GM 0500 PR1MNN

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Hãng sản xuất: Milton Roy
 • Model: GM 0500 PR1MNN
 • Bơm định lượng màng cơ khí
 • Truyền động: Đĩa lệch tâm
 • Lưu lượng: 500 lít/giờ
 • Vật liệu thân: PVC, PVDF, SS316
 • Vật liệu màng: PTFE
 • Điện áp: 1phase, 3phase
 • Xuất xứ: USA
 • Dowload

Mã SP: GM 0400 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GM 0400 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GM 0400 PR1MNN

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Hãng sản xuất: Milton Roy
 • Model: GM 0400 PR1MNN
 • Bơm định lượng màng cơ khí
 • Truyền động: Đĩa lệch tâm
 • Lưu lượng: 400 lít/giờ
 • Vật liệu thân: PVC, PVDF, SS316
 • Vật liệu màng: PTFE
 • Điện áp: 1phase, 3phase
 • Xuất xứ: USA
 • Dowload

Mã SP: GM 0330 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GM 0330 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GM 0330 PR1MNN

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Hãng sản xuất: Milton Roy
 • Model: GM 0330 PR1MNN
 • Bơm định lượng màng cơ khí
 • Truyền động: Đĩa lệch tâm
 • Lưu lượng: 315 lít/giờ
 • Vật liệu thân: PVC, PVDF, SS316
 • Vật liệu màng: PTFE
 • Điện áp: 1phase, 3phase
 • Xuất xứ: USA
 • Dowload

Mã SP: GM 0240 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GM 0240 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GM 0240 PR1MNN

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Hãng sản xuất: Milton Roy
 • Model: GM 0240 PR1MNN
 • Bơm định lượng màng cơ khí
 • Truyền động: Đĩa lệch tâm
 • Lưu lượng: 235 lít/giờ
 • Vật liệu thân: PVC, PVDF, SS316
 • Vật liệu màng: PTFE
 • Điện áp: 1phase, 3phase
 • Xuất xứ: USA
 • Dowload

Mã SP: GM 0170 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GM 0170 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GM 0170 PR1MNN

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Hãng sản xuất: Milton Roy
 • Model: GM 0170 PR1MNN
 • Bơm định lượng màng cơ khí
 • Truyền động: Đĩa lệch tâm
 • Lưu lượng: 170 lít/giờ
 • Vật liệu thân: PVC, PVDF, SS316
 • Vật liệu màng: PTFE
 • Điện áp: 1phase, 3phase
 • Xuất xứ: USA
 • Dowload

Mã SP: GM 0120 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GM 0120 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GM 0120 PR1MNN

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Hãng sản xuất: Milton Roy
 • Model: GM 0120 PR1MNN
 • Bơm định lượng màng cơ khí
 • Truyền động: Đĩa lệch tâm
 • Lưu lượng: 115 lít/giờ
 • Vật liệu thân: PVC, PVDF, SS316
 • Vật liệu màng: PTFE
 • Điện áp: 1phase, 3phase
 • Xuất xứ: USA
 • Dowload

Mã SP: GM 0090 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GM 0090 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GM 0090 PR1MNN

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Hãng sản xuất: Milton Roy
 • Model: GM 0090 PR1MNN
 • Bơm định lượng màng cơ khí
 • Truyền động: Đĩa lệch tâm
 • Lưu lượng: 85 lít/giờ
 • Vật liệu thân: PVC, PVDF, SS316
 • Vật liệu màng: PTFE
 • Điện áp: 1phase, 3phase
 • Xuất xứ: USA
 • Dowload

Mã SP: GM 0050 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GM 0050 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GM 0050 PR1MNN

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Hãng sản xuất: Milton Roy
 • Model: GM 0050 PR1MNN
 • Bơm định lượng màng cơ khí
 • Truyền động: Đĩa lệch tâm
 • Lưu lượng: 50 lít/giờ
 • Vật liệu thân: PVC, PVDF, SS316
 • Vật liệu màng: PTFE
 • Điện áp: 1phase, 3phase
 • Xuất xứ: USA
 • Dowload

Mã SP: GM 0025 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GM 0025 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GM 0025 PR1MNN

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Hãng sản xuất: Milton Roy
 • Model: GM 0025 PR1MNN
 • Bơm định lượng màng cơ khí
 • Truyền động: Đĩa lệch tâm
 • Lưu lượng: 25 lít/giờ
 • Vật liệu thân: PVC, PVDF, SS316
 • Vật liệu màng: PTFE
 • Điện áp: 1phase, 3phase
 • Xuất xứ: USA
 • Dowload

Mã SP: GM 0010 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GM 0010 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GM 0010 PR1MNN

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Hãng sản xuất: Milton Roy
 • Model: GM 0010 PR1MNN
 • Bơm định lượng màng cơ khí
 • Truyền động: Đĩa lệch tâm
 • Lưu lượng: 9 lít/giờ
 • Vật liệu thân: PVC, PVDF, SS316
 • Vật liệu màng: PTFE
 • Điện áp: 1phase, 3phase
 • Xuất xứ: USA
 • Dowload

Mã SP: GM 0002 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GM 0005 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GM 0005 PR1MNN

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Hãng sản xuất: Milton Roy
 • Model: GM 0002 PR1MNN
 • Chủng loại: Định lượng cơ khí
 • Truyền động: Đĩa lệch tâm
 • Lưu lượng: 4.5 lít/giờ
 • Vật liệu thân: PVC, PVDF, SS316
 • Vật liệu màng: PTFE
 • Điện áp: 1phase, 3phase
 • Xuất xứ: USA
 • Dowload

Mã SP: GM 0002 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GM 0002 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GM 0002 PR1MNN

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Hãng sản xuất: Milton Roy
 • Model: GM 0002 PR1MNN
 • Bơm định lượng màng cơ khí
 • Truyền động: Đĩa lệch tâm
 • Lưu lượng: 2.25 lít/giờ
 • Vật liệu thân: PVC, PVDF, SS316
 • Vật liệu màng: PTFE
 • Điện áp: 1phase, 3phase
 • Xuất xứ: USA
 • Dowload
TOP