Milton Roy

Mã SP: GB 1800 PR4MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GB 1800 PR4MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GB 1800 PR4MNN

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Hãng sản xuất: Milton Roy
 • Model: GB 1800 PR4MNN
 • Bơm định lượng màng cơ khí
 • Truyền động: Đĩa lệch tâm
 • Lưu lượng: 1800 lít/giờ
 • Vật liệu thân: PVC, PVDF, SS316
 • Vật liệu màng: PTFE
 • Điện áp: 1phase, 3phase
 • Xuất xứ: USA
 • Dowload

Mã SP: GB 1500 PR4MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GB 1500 PR4MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GB 1500 PR4MNN

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Hãng sản xuất: Milton Roy
 • Model: GB 1500 PR4MNN
 • Bơm định lượng màng cơ khí
 • Truyền động: Đĩa lệch tâm
 • Lưu lượng: 1500 lít/giờ
 • Vật liệu thân: PVC, PVDF, SS316
 • Vật liệu màng: PTFE
 • Điện áp: 1phase, 3phase
 • Xuất xứ: USA
 • Dowload

Mã SP: GB 1200 PR4MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GB 1200 PR4MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GB 1200 PR4MNN

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Hãng sản xuất: Milton Roy
 • Model: GB 1200 PR4MNN
 • Bơm định lượng màng cơ khí
 • Truyền động: Đĩa lệch tâm
 • Lưu lượng: 1200 lít/giờ
 • Vật liệu thân: PVC, PVDF, SS316
 • Vật liệu màng: PTFE
 • Điện áp: 1phase, 3phase
 • Xuất xứ: USA
 • Dowload

Mã SP: GB 1000 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GB 1000 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GB 1000 PR1MNN

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Hãng sản xuất: Milton Roy
 • Model: GB 1000 PR1MNN
 • Bơm định lượng màng cơ khí
 • Truyền động: Đĩa lệch tâm
 • Lưu lượng: 946 lít/giờ
 • Vật liệu thân: PVC, PVDF, SS316
 • Vật liệu màng: PTFE
 • Điện áp: 1phase, 3phase
 • Xuất xứ: USA
 • Dowload

Mã SP: GB 0700 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GB 0600 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GB 0600 PR1MNN

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Hãng sản xuất: Milton Roy
 • Model: GB 0700 PR1MNN
 • Bơm định lượng màng cơ khí
 • Truyền động: Đĩa lệch tâm
 • Lưu lượng: 656 lít/giờ
 • Vật liệu thân: PVC, PVDF, SS316
 • Vật liệu màng: PTFE
 • Điện áp: 1phase, 3phase
 • Xuất xứ: USA
 • Dowload

Mã SP: GB 0500 PR1MNN

27,428,400 đ--1%

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GB 0500 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GB 0500 PR1MNN

27,428,400 đ--1%

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Hãng sản xuất: Milton Roy
 • Model: GB 0500 PR1MNN
 • Bơm định lượng màng cơ khí
 • Truyền động: Đĩa lệch tâm
 • Lưu lượng: 464 lít/giờ
 • Vật liệu thân: PVC, PVDF, SS316
 • Vật liệu màng: PTFE
 • Điện áp: 1phase, 3phase
 • Xuất xứ: USA
 • Dowload

Mã SP: GB 0450 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GB 0450 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GB 0450 PR1MNN

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Hãng sản xuất: Milton Roy
 • Model: GB 0450 PR1MNN
 • Bơm định lượng màng cơ khí
 • Truyền động: Đĩa lệch tâm
 • Lưu lượng: 416 lít/giờ
 • Vật liệu thân: PVC, PVDF, SS316
 • Vật liệu màng: PTFE
 • Điện áp: 1phase, 3phase
 • Xuất xứ: USA
 • Dowload

Mã SP: GB 0350 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GB 0350 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GB 0350 PR1MNN

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Hãng sản xuất: Milton Roy
 • Model: GB 0350 PR1MNN
 • Bơm định lượng màng cơ khí
 • Truyền động: Đĩa lệch tâm
 • Lưu lượng: 334 lít/giờ
 • Vật liệu thân: PVC, PVDF, SS316
 • Vật liệu màng: PTFE
 • Điện áp: 1phase, 3phase
 • Xuất xứ: USA
 • Dowload

Mã SP: GB 0250 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GB 0250 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GB 0250 PR1MNN

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Hãng sản xuất: Milton Roy
 • Model: GB 0250 PR1MNN
 • Bơm định lượng màng cơ khí
 • Truyền động: Đĩa lệch tâm
 • Lưu lượng: 237 lít/giờ
 • Vật liệu thân: PVC, PVDF, SS316
 • Vật liệu màng: PTFE
 • Điện áp: 1phase, 3phase
 • Xuất xứ: USA
 • Dowload

Mã SP: GB 0180 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GB 0180 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GB 0180 PR1MNN

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Hãng sản xuất: Milton Roy
 • Model: GB 0180 PR1MNN
 • Bơm định lượng màng cơ khí
 • Truyền động: Đĩa lệch tâm
 • Lưu lượng: 167 lít/giờ
 • Vật liệu thân: PVC, PVDF, SS316
 • Vật liệu màng: PTFE
 • Điện áp: 1phase, 3phase
 • Xuất xứ: USA
 • Dowload

Mã SP: GB 0080 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GB 0080 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GB 0080 PR1MNN

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Hãng sản xuất: Milton Roy
 • Model: GB 0080 PR1MNN
 • Bơm định lượng màng cơ khí
 • Truyền động: Đĩa lệch tâm
 • Lưu lượng: 82 lít/giờ
 • Vật liệu thân: PVC, PVDF, SS316
 • Vật liệu màng: PTFE
 • Điện áp: 1phase, 3phase
 • Xuất xứ: USA
 • Dowload

Mã SP: GM 0500 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GM 0500 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GM 0500 PR1MNN

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Hãng sản xuất: Milton Roy
 • Model: GM 0500 PR1MNN
 • Bơm định lượng màng cơ khí
 • Truyền động: Đĩa lệch tâm
 • Lưu lượng: 500 lít/giờ
 • Vật liệu thân: PVC, PVDF, SS316
 • Vật liệu màng: PTFE
 • Điện áp: 1phase, 3phase
 • Xuất xứ: USA
 • Dowload
TOP