lưu lượng lớn

Mã SP: CST 200/3"

Máy bơm nước lưu lượng lớn Pentax CST 200/3”

Máy bơm nước lưu lượng lớn Pentax CST 200/3”

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CST 200/3" Đường kính hút/xả( mm): DN 80/80 (ống 90/90) Công suất Hp): 2 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6 - 54 Áp lực( Mét): 14.2 - 7.8 Vật liệu: Gang/Gang Xuất xứ: Italy

Mã SP: CS 200/3"

Máy bơm nước lưu lượng lớn Pentax CS 200/3”

Máy bơm nước lưu lượng lớn Pentax CS 200/3”

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CS 200/3" Đường kính hút/xả( mm): DN 80/80 (ống 90/90) Công suất Hp): 2 Hp /220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6 - 54 Áp lực( Mét): 14.2 - 7.8 Vật liệu: Gang/Gang Xuất xứ: Italy

Mã SP: CST 100

Máy bơm nước lưu lượng lớn Pentax CST 100/2”

Máy bơm nước lưu lượng lớn Pentax CST 100/2”

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CST 100 Đường kính hút/xả( mm): DN 50/50 (ống 60/60) Công suất Hp): 1 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 3 - 21 Áp lực( Mét): 12.5 - 5.5 Vật liệu: Gang/Gang Xuất xứ: Italy

Mã SP: CHT 550

Máy bơm nước lưu lượng lớn Pentax CHT 550

Máy bơm nước lưu lượng lớn Pentax CHT 550

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CHT 550 Đường kính hút/xả( mm): DN 80/50 (ống 90/60) Công suất Hp): 5.5 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6 - 42 Áp lực( Mét): 37 - 19 Vật liệu: Gang/Gang Xuất xứ: Italy

Mã SP: CHT 400

Máy bơm nước lưu lượng lớn Pentax CHT 400

Máy bơm nước lưu lượng lớn Pentax CHT 400

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CHT 400 Đường kính hút/xả( mm): DN 80/50 (ống 90/60) Công suất Hp): 4 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6 - 42 Áp lực( Mét): 31.8 - 12.3 Vật liệu: Gang/Gang Xuất xứ: Italy

Mã SP: CHT 310

Máy bơm nước lưu lượng lớn Pentax CHT 310

Máy bơm nước lưu lượng lớn Pentax CHT 310

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CHT 310 Đường kính hút/xả( mm): DN 50/50 (ống 60/60) Công suất Hp): 3 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6 - 27 Áp lực( Mét): 30.5-15.6 Vật liệu: Gang/Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: CHT 210

Máy bơm nước lưu lượng lớn Pentax CHT 210

Máy bơm nước lưu lượng lớn Pentax CHT 210

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CHT 210 Đường kính hút/xả( mm): DN 50/50 (ống 60/60) Công suất Hp): 2 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6 - 27 Áp lực( Mét): 25.9-10.6 Vật liệu: Gang/Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: CH 210

Máy bơm nước lưu lượng lớn Pentax CH 210

Máy bơm nước lưu lượng lớn Pentax CH 210

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CH 210 Đường kính hút/xả( mm): DN 50/50 (ống 60/60) Công suất Hp): 2 Hp /220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6 - 27 Áp lực( Mét): 25.9-10.6 Vật liệu: Gang/Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: CHT 160

Máy bơm lưu lượng lớn Pentax CHT 160

Máy bơm lưu lượng lớn Pentax CHT 160

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CHT 160 Đường kính hút/xả( mm): DN 50/50 (ống 60/60) Công suất Hp): 1.5 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6 - 27 Áp lực( Mét): 23.9-7.8 Vật liệu: Gang/Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: CH 160

Máy bơm lưu lượng lớn Pentax CH 160

Máy bơm lưu lượng lớn Pentax CH 160

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CH 160 Đường kính hút/xả( mm): DN 50/50 (ống 60/60) Công suất Hp): 1.5 Hp /220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6 - 27 Áp lực( Mét): 23.9-7.8 Vật liệu: Gang/Đồng Xuất xứ: Italy
TOP