bơm nước rời trục

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 80X65FSJA

Máy bơm rời trục Ebara 80X65FSJA

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 80X65FSJA
Lưu lượng 12 m3/phút ~ 39 m3/h
Áp lực 12  - 29  mét
Công suất 2.2 – 3.7 Kw
Khớp nối FCL 140
Đường kính cánh bơm 237-261mm
Phớt bơm FH -35
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 80X65FSHA

Máy bơm rời trục Ebara 80X65FSHA

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 80X65FSHA
Lưu lượng 12 ~ 38 m3/h
Áp lực 14-9  mét
Công suất 1.5 Kw
Khớp nối FCL 112
Phớt bơm FH -25
Đường kính cánh bơm 207 mm
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 80X65FSGA

Máy bơm rời trục Ebara 80X65FSGA

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 65X50FSJA
Lưu lượng 12 ~ 36 m3/h
Áp lực 8-5  mét
Công suất 0.75 Kw
Khớp nối FCL 112
Đường kính cánh bơm 164 mm
Phớt bơm FH -25
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm Ebara 65X50FSJA

Máy bơm Ebara 65X50FSJA

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 65X50FSJA
Lưu lượng 6 m3/phút ~ 20m3/h
Công suất 14.5 – 23 Kw
Khớp nối FCL 112 hoặc FCL 125
Phớt bơm FH -25
Đường kính cánh bơm 240 – 261 mm
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm Ebara 65X50FSHA

Máy bơm Ebara 65X50FSHA

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 65X50FSHA
Lưu lượng 6 m3/phút ~ 18 m3/h
Công suất 0.75 kW
Khớp nối FCL 112
Phớt bơm FH-25
Đường kính cánh bơm 199mm
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây  
TOP