bơm nước ebara

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-ebara-gs
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara GS 40-315

Máy bơm rời trục Ebara GS 40-315

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model GS 40-200
Tốc độ (vòng/phút) 1450 2900
Công suất (kW) 2.2-7.5 15-45
Áp lực (m) 40.3-18.1 153.4-63.8
Lưu lượng (m3/h) 6-36 12-72

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-ebara-gs
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara GS 40-125

Máy bơm rời trục Ebara GS 40-125

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model GS 40-125
Tốc độ (vòng/phút) 1450 2900
Công suất (kW) 0.37-0.75 1.1-5.5
Áp lực (m) 6.6-2.7 26.6-8.8
Lưu lượng (m3/h) 6-27 6-54

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-ebara-gs
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara GS 32-250

Máy bơm rời trục Ebara GS 32-250

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model GS 32-250
Tốc độ (vòng/phút) 1450 2900
Công suất (kW) 0.75-3 7.5-18.5
Áp lực (m) 23.4-11.7 94.5-46.7
Lưu lượng (m3/h) 6-21 6-36

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-ebara-gs
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara GS 32-200.1

Máy bơm rời trục Ebara GS 32-200.1

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model GS 32-200.1
Tốc độ (vòng/phút) 1450 2900
Công suất (kW) 0.55-1.1 2.2-7.5
Áp lực (m) 13.6-4.1 54-25
Lưu lượng (m3/h) 3-18 6-36

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 100x80FS4HA52.2

Máy bơm rời trục Ebara 100x80FS4HA52.2

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 100x80FS4HA52.2
Lưu lượng 12 - 78 m3/h
Áp lực 13 - 7  mét
Công suất 2.2 Kw
Khớp nối FCL 140
Đường kính cánh bơm 199 mm
Phớt bơm FH - 35
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 100x80FS4GCA53.7

Máy bơm rời trục Ebara 100x80FS4GCA53.7

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 100x80FS4GCA53.7
Lưu lượng 24 -126 m3/h
Áp lực 12 - 7  mét
Công suất 3.7 kW
Khớp nối FCL 140
Đường kính cánh bơm 190 mm
Phớt bơm EA-262-35
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 100x80FS4GCA52.2

Máy bơm rời trục Ebara 100x80FS4GCA52.2

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 100x80FS4GCA52.2
Lưu lượng 24 - 108 m3/h
Áp lực 9 - 5 mét
Công suất 2.2 Kw
Khớp nối FCL 140
Đường kính cánh bơm 166 mm
Phớt bơm EA - 262 - 35
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 100x80FS4GA52.2

Máy bơm rời trục Ebara 100x80FS4GA52.2

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 100x80FS4GA52.2
Lưu lượng 12-78 m3/h
Áp lực 12-7  mét
Công suất 2.2 Kw
Khớp nối FCL 125
Đường kính cánh bơm 183mm
Phớt bơm FH -25
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 80x65FS4KA511

Máy bơm rời trục Ebara 80x65FS4KA511

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 80x65FS4KA511
Lưu lượng 12- 72 m3/h
Áp lực 30 - 40   mét
Công suất 11 Kw
Khớp nối FCL 160
Đường kính cánh bơm 333 mm
Phớt bơm FH - 35
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 80x65FS4JA53.7

Máy bơm rời trục Ebara 80x65FS4JA53.7

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 80x65FS4JA53.7
Lưu lượng 12 - 39 m3/h
Áp lực 17 - 23  mét
Công suất 3.7 Kw
Khớp nối FCL 140
Đường kính cánh bơm 261 mm
Phớt bơm FH - 35
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm Ebara 80x65FS4JA52.2

Máy bơm Ebara 80x65FS4JA52.2

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 50X40FSHA
Lưu lượng 3.6 m3/phút -10.8m3/h
Áp lực 9  - 10.5  mét
Công suất 0.4 – 0.75 Kw
Khớp nối FCL 112
Đường kính cánh bơm 182-209mm
Phớt bơm FH -25
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 125X100FSKA

Máy bơm rời trục Ebara 125X100FSKA

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 125X100FSKA
Lưu lượng 48 ~ 180 m3/h
Áp lực 20-39  mét
Công suất 15 – 18.5 Kw
Khớp nối FCL 160 hoặc FCL 180
Đường kính cánh bơm 315 - 333 mm
Phớt bơm FH -35
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây
TOP