Bơm ly tâm một tầng cánh inox Ebara CDX

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-cdx
Liên hệ

Bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDXM 90/10

Bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDXM 90/10

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model CDXM 90/10
Công suất (kW) 0.9
Cột áp (m) 30.3 - 19.5
Lưu lượng (m3/h) 1.2 - 6.6
 

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-cdx
Liên hệ

Bơm ly tâm Ebara CDX 70/05

Bơm ly tâm Ebara CDX 70/05

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Công suất: 0.5HP/0.37KW
 • Cột áp (m): 20.7 – 15
 • Lưu lượng (m3/h): 1.2 – 5.4
 • Đường kính Hút – Xả (mm): 42 – 34

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-cdx
Liên hệ

Bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDXM 200/12

Bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDXM 200/12

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Công suất P= 0.9Kw/1.2HP
 • Điện áp: 220V
 • Lưu lượng Q= 80-250 Lít/phút
 • Cột áp H= 20.6-12.5 m
 • Hút/xả: 49/34 mm

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-cdx
Liên hệ

Bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDXM 200/20

Bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDXM 200/20

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model CDXM 200/20
Công suất (kW) 1.5
Cột áp (m) 31 - 23
Lưu lượng (m3/h) 4.8 - 15
 

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-cdx
Liên hệ

Bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDXM 120/07

Bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDXM 120/07

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model CDXM 120/07
Công suất (kW) 0.55
Cột áp (m) 20.5 - 12.5
Lưu lượng (m3/h) 3 - 10.8
 

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-cdx
Liên hệ

Bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDXM 120/20

Bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDXM 120/20

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Điện áp: 1P/220V-50HZ
 • Công xuất : 1.5kw (2hp)
 • Cột áp : 37.5 – 28.6m
 • Lưu lượng : 3 – 9.6m3/h.

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-cdx
Liên hệ

Bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDXM 120/12

Bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDXM 120/12

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Công suất : 900w (1.2hp)
 • Cột áp : 29.5 – 19.5m
 • Lưu lượng : 3 – 9.6m3/h

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-cdx
Liên hệ

Bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDX 200/20

Bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDX 200/20

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model CDX 200/20
Công suất (kW) 1.5
Cột áp (m) 31 - 23
Lưu lượng (m3/h) 4.8 - 15
 

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-cdx
Liên hệ

Bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDX 200/12

Bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDX 200/12

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model CDX 200/12
Công suất (kW) 0.9
Cột áp (m) 20.7 - 12.5
Lưu lượng (m3/h) 4.8 - 15
 

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-cdx
Liên hệ

Bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDX 120/07

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-cdx
Liên hệ

Bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDX 120/20

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-cdx
Liên hệ

Bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDX 120/12

TOP