Bơm chìm Ebara

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-chim-ebara-DVS
Liên hệ

Máy bơm chìm nước thải Ebara 80DVS 53.7

Máy bơm chìm nước thải Ebara 80DVS 53.7

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Công suất        5HP – 3.7kW
 • Lưu lượng       6 – 60 m³/h
 • Cột áp  19 – 10m

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-chim-ebara-DVS
Liên hệ

Máy bơm chìm nước thải Ebara 80DVS 52.2

Máy bơm chìm nước thải Ebara 80DVS 52.2

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Model: 80DVS 52.2
 • Lưu lượng : 8.4 – 48 (m³/h)
 • Cột áp: 18.1 – 5.1 (m)

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-chim-ebara-DVS
Liên hệ

Máy bơm chìm nước thải Ebara 80DVS 51.5

Máy bơm chìm nước thải Ebara 80DVS 51.5

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Model: 80DVS 51.5
 • Lưu lượng :8.4 – 34.2 (m³/h)
 • Cột áp: 15.9 – 4.2 (m)

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-chim-ebara-DVS
Liên hệ

Máy bơm chìm nước thải Ebara 80DVS 5.75

Máy bơm chìm nước thải Ebara 80DVS 5.75

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Model: 80DVS 5.75
 • Lưu lượng :8.4 – 24.6 (m³/h)
 • Cột áp: 10.8 – 3.4 (m)

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-chim-ebara-DVS
Liên hệ

Máy bơm chìm nước thải Ebara 80DVS 55.5

Máy bơm chìm nước thải Ebara 80DVS 55.5

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Model: 80DVS 55.5
 • Công suất : 5.5Kw
 • Điện áp: 380V

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-chim-ebara-DVS
Liên hệ

Máy bơm chìm nước thải Ebara 80DVS 57.5

Máy bơm chìm nước thải Ebara 80DVS 57.5

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Model: 80DVS 57.5
 • Công suất : 7.5Kw
 • Điện áp: 380V

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-chim-ebara-DVS
Liên hệ

Máy bơm chìm nước thải Ebara 65DVS 55.5 (DOL)

Máy bơm chìm nước thải Ebara 65DVS 55.5 (DOL)

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 65DVS 55.5 (DOL)
Công suất (kW) 55.5
Cột áp (m)
Lưu lượng (m3/h)
 

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-chim-ebara-DVS
Liên hệ

Máy bơm chìm nước thải Ebara 65DVS 53.7

Máy bơm chìm nước thải Ebara 65DVS 53.7

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 65DVS 53.7
Công suất (kW) 3.7
Cột áp (m) 8.4 – 60
Lưu lượng (m3/h) 23.6 – 7.1
 

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-chim-ebara-DVS
Liên hệ

Máy bơm chìm nước thải Ebara 65DVS 52.2

Máy bơm chìm nước thải Ebara 65DVS 52.2

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 65DVS 52.2
Công suất (kW) 2.2
Cột áp (m) 17.5 - 6.6
Lưu lượng (m3/h) 12 - 45
 

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-chim-ebara-DVS
Liên hệ

Máy bơm chìm nước thải Ebara 65DVS 51.5

Máy bơm chìm nước thải Ebara 65DVS 51.5

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 65DVS 51.5
Công suất (kW) 1.5
Cột áp (m) 15.9 – 4.2
Lưu lượng (m3/h) 8.4 – 34.2
 

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-chim-ebara-DVS
Liên hệ

Máy bơm chìm nước thải Ebara 65DVS 5.75

Máy bơm chìm nước thải Ebara 65DVS 5.75

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 65DVS 5.75
Công suất (kW) 0.75
Cột áp (m) 10.8 – 3.4
Lưu lượng (m3/h) 8.4 – 24.6
 
TOP