Archive for Tháng Ba, 2021

Mã SP: U7V-300/6T

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7V-300/6T

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7V-300/6T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: U7V-300/6T Đường kính hút/xả( mm): DN 32/32(ống 42/42) Công suất Hp): 3 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 2,4 - 10,2 Áp lực( Mét): 71,5 - 26,7 Vật liệu: Inox 304/Noryl Xuất xứ: Italy

Mã SP: U7V - 350/ 7T

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7V – 350/ 7T

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7V – 350/ 7T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: U7V - 350/ 7T Đường kính hút/xả( mm): DN 32/32(ống 42/42) Công suất Hp): 3,5 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 2,4 - 10,2 Áp lực( Mét): 83,3 - 32,2 Vật liệu: Inox 304/Noryl Xuất xứ: Italy

Mã SP: U5V - 300/ 10T

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U5V – 300/ 10T

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U5V – 300/ 10T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: U5V - 300/ 10T Đường kính hút/xả( mm): DN 32/32(ống 42/42) Công suất Hp): 3 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 1.8 - 8.4 Áp lực( Mét): 103.9 - 21 Vật liệu: Inox 304/Noryl Xuất xứ: Italy

Mã SP: U5V - 200/ 7T

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U5V – 200/ 7T

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U5V – 200/ 7T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: U5V - 200/ 7T Đường kính hút/xả( mm): DN 32/32(ống 42/42) Công suất Hp): 2 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 1.8 - 8.4 Áp lực( Mét): 73.6 - 12.5 Vật liệu: Inox 304/Noryl Xuất xứ: Italy

Mã SP: U5S-180/6T + EPIC+S.D

Máy bơm biến tần hiệu Pentax U5S-180/6T + EPIC+S.D

Máy bơm biến tần hiệu Pentax U5S-180/6T + EPIC+S.D

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: U5S-180/6T + EPIC+S.D Đường kính hút/xả( mm): DN 25/25(ống 34/34) Công suất Hp):1.8 Hp /380-220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 1.8 - 8.4 Áp lực( Mét): 64.4 - 18.1 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Italy

Mã SP: U3S-100/5T + EPIC+S.D

Máy bơm tăng áp biến tần Pentax U3S-100/5T + EPIC+S.D

Máy bơm tăng áp biến tần Pentax U3S-100/5T + EPIC+S.D

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: U3S-100/5T + EPIC+S.D Đường kính hút/xả( mm): DN 25/25(ống 34/34) Công suất Hp):1 Hp /380-220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 0.6 - 4.8 Áp lực( Mét): 53.5 - 17.7 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Italy

Mã SP: CMT214/00 + EPIC+S.D

Máy bơm tự động tăng áp biến tần Pentax CMT 214/00 + EPIC +S.D

Máy bơm tự động tăng áp biến tần Pentax CMT 214/00 + EPIC +S.D

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CMT214/00 + EPIC+S.D Đường kính hút/xả( mm): DN 32/25(ống 42/34) Công suất Hp): 2 Hp /380-220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 1.2 - 7.2 Áp lực( Mét): 45.1 - 33.5 Vật liệu: Gang/Noryl Xuất xứ: Italy

Mã SP: CMT 164/00 230 + EPIC+S.D

Máy bơm tăng áp biến tần hiệu Pentax CMT 164/00 230 + EPIC+S.D

Máy bơm tăng áp biến tần hiệu Pentax CMT 164/00 230 + EPIC+S.D

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CMT 164/00 230 + EPIC+S.D Đường kính hút/xả( mm): DN 32/32 (ống 42/42) Công suất Hp): 1.5 Hp /380-220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 1,2 - 6,6 Áp lực( Mét): 39,3 - 29,5 Vật liệu: Gang/Noryl Xuất xứ: Italy

Mã SP: CMT 100/00 230 + EPIC+S.D

Máy bơm tăng áp biến tần hiệu Pentax CMT 100/00 230 + EPIC+S.D

Máy bơm tăng áp biến tần hiệu Pentax CMT 100/00 230 + EPIC+S.D

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CMT 100/00 230 + EPIC+S.D Đường kính hút/xả( mm): DN 32/32 (ống 42/42) Công suất Hp): 1 Hp /380-220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 1,2 - 5,4 Áp lực( Mét): 32,5 - 25,2 Vật liệu: Gang/Noryl Xuất xứ: Italy

Mã SP: INOX 100/62 230+ EPIC

Máy bơm tăng áp biến tần hiệu Pentax INOX 100/62 230+EPIC+SD

Máy bơm tăng áp biến tần hiệu Pentax INOX 100/62 230+EPIC+SD

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: INOX 100/62 230+ EPIC Đường kính hút/xả( mm): DN 32/25 (ống 42/34) Công suất Hp): 1 Hp /380-220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 0.6 - 3 Áp lực( Mét): 50 - 21 Vật liệu: SS304 Xuất xứ: Italy

Mã SP: CAMT 100/00 230 + EPIC+S.D

Máy bơm tăng áp biến tần hiệu Pentax CAMT 100/00 230 + EPIC+S.D

Máy bơm tăng áp biến tần hiệu Pentax CAMT 100/00 230 + EPIC+S.D

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CAMT 100/00 230 + EPIC+S.D Đường kính hút/xả( mm): DN 32/32 (ống 42/42) Công suất Hp): 1 Hp /380-220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 0,6 - 3,6 Áp lực( Mét): 47 - 10 Vật liệu: Gang/Noryl Xuất xứ: Italy

Mã SP: CABT 200/00 230 + EPIC+S.D

Máy bơm tăng áp biến tần hiệu Pentax CABT 200/00 230 + EPIC + SD

Máy bơm tăng áp biến tần hiệu Pentax CABT 200/00 230 + EPIC + SD

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CABT 200/00 230 + EPIC+S.D Đường kính hút/xả( mm): DN 40/32 (ống 48/42) Công suất Hp): 2 Hp /380-220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 0,6 - 6,6 Áp lực( Mét): 61 - 34 Vật liệu: Gang/Noryl Xuất xứ: Italy
TOP