Archive for Tháng Ba, 2021

Mã SP: U5SLG-600/ 20T

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh pentax U5SLG-400/14T

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh pentax U5SLG-400/14T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: U5SLG-600/ 20T Đường kính hút/xả( mm): DN 32 (Ống 42) Công suất Hp): 6/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 1,8 - 7,2 Áp lực( Mét): 216.2 - 114.3 Vật liệu: SS304/SS304 Xuất xứ: Italy

Mã SP: U5SLG-550/ 18T

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh pentax U5SLG-600/ 20T

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh pentax U5SLG-600/ 20T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: U5SLG-550/ 18T Đường kính hút/xả( mm): 42  Công suất Hp): 5.5/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 1,8 - 7,2 Áp lực( Mét): 194.4 - 102.1 Vật liệu: SS304  Xuất xứ: Italy

Mã SP: U18LG-920/10T

Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh U18LG-920/10T

Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh U18LG-920/10T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: U18LG-920/10T Đường kính hút/xả( mm): DN 50/40 (ống 60/48) Công suất Hp): 9.2 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6 - 24 Áp lực( Mét): 115,6 - 39,1 Vật liệu: Inox 304/Noryl Xuất xứ: Italy

Mã SP: U18LG-1000/11T

Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh U18LG-1000/11T

Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh U18LG-1000/11T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: U18LG-1000/11T Đường kính hút/xả( mm): DN 50/40 (ống 60/48) Công suất Hp): 10 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6 - 24 Áp lực( Mét): 129 - 50,7 Vật liệu: Inox 304/Noryl Xuất xứ: Italy

Mã SP: U18V-900/9T

Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh U18V-900/9T

Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh U18V-900/9T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: U18V-900/9T Đường kính hút/xả( mm): DN 50/40 (ống 60/48) Công suất Hp): 9 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6 - 24 Áp lực( Mét): 103,6 - 38,3 Vật liệu: Inox 304/Noryl Xuất xứ: Italy

Mã SP: U9V-550/10T

Bơm trục đứng cánh nhựa Pentax U9V-550/10T

Bơm trục đứng cánh nhựa Pentax U9V-550/10T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: U9V-550/10T Đường kính hút/xả( mm): DN 40/32 (ống 48/42) Công suất Hp): 5.5 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 3.6 - 15.6 Áp lực( Mét): 111 - 20.1 Vật liệu: Inox 304/Noryl Xuất xứ: Italy

Mã SP: U18V-750/8T

Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh U18V-750/8T

Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh U18V-750/8T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: U18V-750/8T Đường kính hút/xả( mm): DN 50/40 (ống 60/48) Công suất Hp): 7.5 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6 - 24 Áp lực( Mét): 92.6 - 34.3 Vật liệu: Inox 304/Noryl Xuất xứ: Italy

Mã SP: U7SV-550/10T (Cánh Inox)

Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh U7SV-550/10T (Cánh Inox)

Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh U7SV-550/10T (Cánh Inox)

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: U7SV-550/10T (Cánh Inox) Đường kính hút/xả( mm): DN 40/40(ống 48/48) Công suất Hp): 5.5 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 2,4 - 10,8 Áp lực( Mét): 120.1 - 55.4 Vật liệu: SS304/ SS304 Xuất xứ: Italy

Mã SP: U7V-550/10T

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7V-550/10T

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7V-550/10T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: U7V-550/10T Đường kính hút/xả( mm): DN 32/32(ống 42/42) Công suất Hp): 5.5 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 2,4 - 10,2 Áp lực( Mét): 96,1 - 43 Vật liệu: Inox 304/Noryl Xuất xứ: Italy

Mã SP: U7SV-400/8T (Cánh Inox)

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7SV-400/8T (Cánh Inox

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7SV-400/8T (Cánh Inox

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: U7SV-400/8T (Cánh Inox) Đường kính hút/xả( mm): DN 32/32(ống 42/42) Công suất Hp): 4 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 2,4 - 10,2 Áp lực( Mét): 96,1 - 43 Vật liệu: SS 304/ SS304 Xuất xứ: Italy

Mã SP: U7V-400/8T

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7V-400/8T

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7V-400/8T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: U7V-400/8T Đường kính hút/xả( mm): DN 32/32(ống 42/42) Công suất Hp): 4 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 2,4 - 10,2 Áp lực( Mét): 96,1 - 43 Vật liệu: Inox 304/Noryl Xuất xứ: Italy

Mã SP: U7SV-300/6T (Cánh Inox)

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7SV-300/6T (Cánh Inox)

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7SV-300/6T (Cánh Inox)

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: US7V-300/6T Đường kính hút/xả( mm): DN 32/32(ống 42/42) Công suất Hp): 3 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 2,4 - 10,2 Áp lực( Mét): 71,5 - 26,7 Vật liệu: SS 304/SS304 Xuất xứ: Italy
TOP