Archive for Tháng Ba, 2021

Mã SP: PM45(A)+Bình 24L(Tăng áp)

Máy bơm nước Pentax PM 45A + Bình tích áp 24L

Máy bơm nước Pentax PM 45A + Bình tích áp 24L

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: PM 45A Đường kính hút/xả( mm): DN 25 (Ống 34) Công suất Hp): 0.5 /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 0,3 - 2.4 Áp lực( Mét): 35 - 5 Vật liệu: Gang Bình: 24 Lít Xuất xứ: Italy

Mã SP: PM 80

Máy bơm nước Pentax PM 80

Máy bơm nước Pentax PM 80

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: PM 80 Đường kính hút/xả( mm): DN 25 (Ống 34) Công suất Hp): 1 /220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 0,3 - 3 Áp lực( Mét): 61 - 18 Vật liệu: Gang Xuất xứ: Italy

Mã SP: U9SLG-1000/20T

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh pentax U9SLG-750/12T

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh pentax U9SLG-750/12T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: U9SLG-1000/20T Đường kính hút/xả( mm): DN 40 (Ống 48) Công suất Hp): 10 /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 3,6 - 14,4 Áp lực( Mét): 227,2 - 84,4 Vật liệu: SS304/SS304 Xuất xứ: Italy

Mã SP: U9SLG-950/18T

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh pentax U9SLG-950/18T

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh pentax U9SLG-950/18T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: U9SLG-950/18T Đường kính hút/xả( mm): DN 40 (Ống 48) Công suất Hp): 9.5 /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 3,6 - 14,4 Áp lực( Mét): 202,1 - 72,9 Vật liệu: SS304/SS304 Xuất xứ: Italy

Mã SP: U9SLG-900/16T

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh pentax U9SLG-900/16T

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh pentax U9SLG-900/16T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: U9SLG-800/14T Đường kính hút/xả( mm): DN 40 (Ống 48) Công suất Hp): 9 /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 3,6 - 14,4 Áp lực( Mét): 180,9 - 67,7 Vật liệu: SS304/SS304 Xuất xứ: Italy

Mã SP: U9SLG-800/14T

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh pentax U9SLG-800/14T

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh pentax U9SLG-800/14T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: U9SLG-800/14T Đường kính hút/xả( mm): DN 40 (Ống 48) Công suất Hp): 8 /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 3,6 - 14,4 Áp lực( Mét): 155,6 - 49,4 Vật liệu: SS304/SS304 Xuất xứ: Italy

Mã SP: U9SLG-750/12T

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh pentax U9SLG-750/12T

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh pentax U9SLG-750/12T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: U9SLG-750/12T Đường kính hút/xả( mm): DN 40 (Ống 48) Công suất Hp): 7 /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 3,6 - 14,4 Áp lực( Mét): 133,4 - 42,8 Vật liệu: SS304/SS304 Xuất xứ: Italy

Mã SP: U7SLG-1000/20T

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh pentax U7SLG-1000/20T

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh pentax U7SLG-1000/20T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: U7SLG-1000/20T Đường kính hút/xả( mm): DN 32 (Ống 42) Công suất Hp): 10 /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 2,4 - 9,6 Áp lực( Mét): 240,9 - 154,5 Vật liệu: SS304/SS304 Xuất xứ: Italy

Mã SP: U7SLG-950/18T

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh pentax U7SLG-950/18T

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh pentax U7SLG-950/18T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: U7SLG-950/18T Đường kính hút/xả( mm): DN 32 (Ống 42) Công suất Hp): 9 /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 2,4 - 9,6 Áp lực( Mét): 216,9 - 135 Vật liệu: SS304/SS304 Xuất xứ: Italy

Mã SP: U7SLG-900/16T

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh pentax U7SLG-900/16T

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh pentax U7SLG-900/16T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: U7SLG-900/16T Đường kính hút/xả( mm): DN 32 (Ống 42) Công suất Hp): 9 /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 2,4 - 9,6 Áp lực( Mét): 192,7 - 123,8 Vật liệu: SS304/SS304 Xuất xứ: Italy

Mã SP: U7SLG-800/14T

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh pentax U7SLG-800/14T

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh pentax U7SLG-800/14T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: U7SLG-800/14T Đường kính hút/xả( mm): DN 32 (Ống 42) Công suất Hp): 8/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 2,4 - 9,6 Áp lực( Mét): 168,5 - 105 Vật liệu: SS304/SS304 Xuất xứ: Italy

Mã SP: U7SLG-750/12T

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh pentax U7SLG-750/12T

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh pentax U7SLG-750/12T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: U7SLG-750/12T Đường kính hút/xả( mm): DN 32 (Ống 42) Công suất Hp): 7.5/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 2,4 - 9,6 Áp lực( Mét): 144,5 - 90 Vật liệu: SS304/SS304 Xuất xứ: Italy
TOP