bơm ly tâm đa tầng cánh

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-ly-tam-da-tang-canh-ebara-2CDX(L)
Liên hệ

Bơm ly tâm đa tầng cánh Ebara 2CDX 200/50

Bơm ly tâm đa tầng cánh Ebara 2CDX 200/50

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 2CDX 200/50
Công suất (kW) 3.7
Cột áp (m) 71.5-57.5
Lưu lượng (m3/h) 3.6 - 12.6
Cổng kết nối (mm) 49-34
 

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-ly-tam-da-tang-canh-ebara-2CDX(L)
Liên hệ

Bơm ly tâm đa tầng cánh Ebara 2CDX 200/40

Bơm ly tâm đa tầng cánh Ebara 2CDX 200/40

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 2CDX 200/40
Công suất (kW) 3
Cột áp (m) 62.5 - 49
Lưu lượng (m3/h) 3.6 - 12.6
 

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-ly-tam-da-tang-canh-ebara-2CDX(L)
Liên hệ

Bơm ly tâm đa tầng cánh Ebara 2CDX 200/30

Bơm ly tâm đa tầng cánh Ebara 2CDX 200/30

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 2CDX 200/30
Công suất (kW) 2.2
Cột áp (m) 52 - 39.5
Lưu lượng (m3/h) 3.6 - 12.6
 

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-ly-tam-da-tang-canh-ebara-2CDX(L)
Liên hệ

Bơm ly tâm đa tầng cánh Ebara 2CDX 120/15

Bơm ly tâm đa tầng cánh Ebara 2CDX 120/15

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 2CDX 120/15
Công suất (kW) 1.1
Cột áp (m) 42 - 30
Lưu lượng (m3/h) 2.4 - 9
 

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-ly-tam-da-tang-canh-ebara-2CDX(L)
Liên hệ

Bơm ly tâm đa tầng cánh Ebara 2CDX 120/40

Bơm ly tâm đa tầng cánh Ebara 2CDX 120/40

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 2CDX 120/40
Công suất (kW) 3
Cột áp (m) 68.5 - 52
Lưu lượng (m3/h) 2.4 - 9
 

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-ly-tam-da-tang-canh-ebara-2CDX(L)
Liên hệ

Bơm ly tâm đa tầng cánh Ebara 2CDX 120/30

Bơm ly tâm đa tầng cánh Ebara 2CDX 120/30

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 2CDX 120/30
Công suất (kW) 2.2
Cột áp (m) 59 - 44
Lưu lượng (m3/h) 2.4 - 9
 

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-ly-tam-da-tang-canh-ebara-2CDX(L)
Liên hệ

Bơm ly tâm đa tầng cánh Ebara 2CDX 120/20

Bơm ly tâm đa tầng cánh Ebara 2CDX 120/20

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 2CDX 120/20
Công suất (kW) 1.5
Cột áp (m) 51.5 - 36.5
Lưu lượng (m3/h) 2.4 - 9
 

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-ly-tam-da-tang-canh-ebara-2CDX(L)
Liên hệ

Bơm ly tâm đa tầng cánh Ebara 2CDX 70/10

Bơm ly tâm đa tầng cánh Ebara 2CDX 70/10

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 2CDX 70/10
Công suất (kW) 0.75
Cột áp (m) 38.5 - 27
Lưu lượng (m3/h) 1.2 - 4.8
 

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-ly-tam-da-tang-canh-ebara-2CDX(L)
Liên hệ

Bơm ly tâm đa tầng cánh Ebara 2CDX 70/20

Bơm ly tâm đa tầng cánh Ebara 2CDX 70/20

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 2CDX 70/20
Công suất (kW) 1.5
Cột áp (m) 60 - 44
Lưu lượng (m3/h) 1.2 - 4.8
 

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-ly-tam-da-tang-canh-ebara-2CDX(L)
Liên hệ

Bơm ly tâm đa tầng cánh Ebara 2CDX 70/15

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-ly-tam-da-tang-canh-ebara-2CDX(L)
Liên hệ

Bơm ly tâm đa tầng cánh Ebara 2CDX 70/12

Bơm ly tâm đa tầng cánh Ebara 2CDX 70/12

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 2CDX 70/12
Công suất (kW) 0.75
Cột áp (m) 38.5 - 27
Lưu lượng (m3/h) 1.2 - 4.8
 
TOP