P+ Series

Mã SP: P+ 093 - 718NI

Bơm định lượng P+ 093 – 718NI

Bơm định lượng P+ 093 – 718NI

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Mẫu: P + 093-718NI
 • Nhà SX: Miltonroy
 • Xuất xứ: USA
 • Lưu lượng: 0.02-1.9 lít/giờ
 • Áp lực: 17.2 Bar
 • Vật liệu: PP/Teflon

Mã SP: P+ 083 - 718NI

Bơm định lượng P+ 083 – 718NI

Bơm định lượng P+ 083 – 718NI

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Mẫu: P + 083-718NI
 • Nhà SX: Miltonroy
 • Xuất xứ: USA
 • Lưu lượng: 0.02-1.9 lít/giờ
 • Áp lực: 17.2 Bar
 • Vật liệu: PP/Teflon

Mã SP: P+ 063 - 718NI

Bơm định lượng P+ 063 – 718NI

Bơm định lượng P+ 063 – 718NI

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Mẫu: P + 063-718NI
 • Nhà SX: Miltonroy
 • Xuất xứ: USA
 • Lưu lượng: 0.02-1.9 lít/giờ
 • Áp lực: 17.2 Bar
 • Vật liệu: PP/Teflon

Mã SP: P+ 053 - 718NI

Bơm định lượng P+ 053 – 718NI

Bơm định lượng P+ 053 – 718NI

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Mẫu: P + 053-718NI
 • Nhà SX: Miltonroy
 • Xuất xứ: USA
 • Lưu lượng: 0.02-1.9 lít/giờ
 • Áp lực: 17.2 Bar
 • Vật liệu: PP/Teflon

Mã SP: P+ 043 - 718NI

Bơm định lượng P+ 043 – 718NI

Bơm định lượng P+ 043 – 718NI

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Mẫu: P + 043-718NI
 • Nhà SX: Miltonroy
 • Xuất xứ: USA
 • Lưu lượng: 0.02-1.9 lít/giờ
 • Áp lực: 17.2 Bar
 • Vật liệu: PP/Teflon

Mã SP: Đang cập nhật...

Bơm định lượng P+013-818NI

Bơm định lượng P+013-818NI

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Mẫu: P + 013-818NI
 • Nhà SX: Miltonroy
 • Xuất xứ: USA
 • Lưu lượng: 0.01-09 lít/giờ
 • Áp lực: 17.2 Bar
 • Vật liệu: PP/Teflon

Mã SP: Đang cập nhật...

Bơm định lượng P+013-718NI

Bơm định lượng P+013-718NI

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Mẫu: P + 013-718NI
 • Nhà SX: Miltonroy
 • Xuất xứ: USA
 • Lưu lượng: 0.01-09 lít/giờ
 • Áp lực: 17.2 Bar
 • Vật liệu: PP/Teflon
TOP