máy bơm pentax

Mã SP: U5S-180/6T + EPIC+S.D

Máy bơm biến tần hiệu Pentax U5S-180/6T + EPIC+S.D

Máy bơm biến tần hiệu Pentax U5S-180/6T + EPIC+S.D

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: U5S-180/6T + EPIC+S.D Đường kính hút/xả( mm): DN 25/25(ống 34/34) Công suất Hp):1.8 Hp /380-220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 1.8 - 8.4 Áp lực( Mét): 64.4 - 18.1 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Italy

Mã SP: CST 400

Máy bơm nước lưu lượng lớn Pentax CST 400/3”

Máy bơm nước lưu lượng lớn Pentax CST 400/3”

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CST 400/3" Đường kính hút/xả( mm): DN 80/80 (ống 90/90) Công suất Hp): 4 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 15 - 60 Áp lực( Mét): 21.5 - 13.5 Vật liệu: Gang/Gang Xuất xứ: Italy

Mã SP: CHT 310

Máy bơm nước lưu lượng lớn Pentax CHT 310

Máy bơm nước lưu lượng lớn Pentax CHT 310

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CHT 310 Đường kính hút/xả( mm): DN 50/50 (ống 60/60) Công suất Hp): 3 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6 - 27 Áp lực( Mét): 30.5-15.6 Vật liệu: Gang/Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: CHT 210

Máy bơm nước lưu lượng lớn Pentax CHT 210

Máy bơm nước lưu lượng lớn Pentax CHT 210

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CHT 210 Đường kính hút/xả( mm): DN 50/50 (ống 60/60) Công suất Hp): 2 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6 - 27 Áp lực( Mét): 25.9-10.6 Vật liệu: Gang/Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: CH 210

Máy bơm nước lưu lượng lớn Pentax CH 210

Máy bơm nước lưu lượng lớn Pentax CH 210

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CH 210 Đường kính hút/xả( mm): DN 50/50 (ống 60/60) Công suất Hp): 2 Hp /220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6 - 27 Áp lực( Mét): 25.9-10.6 Vật liệu: Gang/Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: CHT 160

Máy bơm lưu lượng lớn Pentax CHT 160

Máy bơm lưu lượng lớn Pentax CHT 160

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CHT 160 Đường kính hút/xả( mm): DN 50/50 (ống 60/60) Công suất Hp): 1.5 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6 - 27 Áp lực( Mét): 23.9-7.8 Vật liệu: Gang/Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: CH 160

Máy bơm lưu lượng lớn Pentax CH 160

Máy bơm lưu lượng lớn Pentax CH 160

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CH 160 Đường kính hút/xả( mm): DN 50/50 (ống 60/60) Công suất Hp): 1.5 Hp /220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6 - 27 Áp lực( Mét): 23.9-7.8 Vật liệu: Gang/Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: PM 45/ PM 45A

Máy bơm lốc xoáy đẩy cao Pentax PM 45

Máy bơm lốc xoáy đẩy cao Pentax PM 45

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: PM 45- PM 45A Đường kính hút/xả( mm): DN 25/25 (ống 34/34) Công suất Hp): 0.5 Hp /220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 0,3 - 2.4 Áp lực( Mét): 35 - 5 Vật liệu: Gang/Noryl/Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: AP 200

Máy bơm giếng 3 họngPentax AP 200 – 2”

Máy bơm giếng 3 họngPentax AP 200 – 2”

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: AP 200 Đường kính hút/xả( mm): DN 32/25 (ống 42/34) Công suất Hp): 2 Hp /220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 1.8 - 3.6 Áp lực( Mét): 48 - 27 Vật liệu: Gang/Noryl/Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: AP 100

Máy bơm giếng 3 họng Pentax AP 100 – 2”

Máy bơm giếng 3 họng Pentax AP 100 – 2”

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: AP 100 Đường kính hút/xả( mm): DN 32/25 (ống 42/34) Công suất Hp): 1 Hp /220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 0.18 - 2.1 Áp lực( Mét): 40 - 18 Vật liệu: Gang/Noryl/Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: CAMT 200

Máy bơm nước Pentax CAMT 200

Máy bơm nước Pentax CAMT 200

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CAMT 200 Đường kính hút/xả( mm): DN 40/32 (ống 48-42) Công suất Hp): 2 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 1,2 - 7,2 Áp lực( Mét): 52,8 - 32,4 Vật liệu: Gang/Noryl/Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: CAM 200

Máy bơm nước Pentax CAM 200

Máy bơm nước Pentax CAM 200

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CAM 200 Đường kính hút/xả( mm): DN 40/32 (ống 48-42) Công suất Hp): 2 Hp /220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 1,2 - 7,2 Áp lực( Mét): 52,8 - 32,4 Vật liệu: Gang/Noryl/Đồng Xuất xứ: Italy
TOP