bơm trục đứng

Mã SP: CRT 100

Máy bơm nước Pentax CRT 100

Máy bơm nước Pentax CRT 100

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CR 100 Đường kính hút/xả( mm): 42/32 mm Công suất Hp): 1Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 2,4 - 16,8 Áp lực( Mét): 20 - 10,5 Vật liệu: Gang/Noryl Xuất xứ: Italy

Mã SP: U5SLG-450/16T

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh pentax U5SLG-550/18T

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh pentax U5SLG-550/18T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: U5SLG-450/16T Đường kính hút/xả( mm): 42  Công suất Hp): 4.5/380v/50Hz  Áp lực( Mét): 172.5 - 92.1 Lưu lượng(m3/h): 1,8 - 7,2 Vật liệu: SS304  Xuất xứ: Italy

Mã SP: U5SLG-400/14T

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh pentax U5SLG-450/16T

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh pentax U5SLG-450/16T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: U5SLG-400/14T Đường kính hút/xả( mm): 42  Công suất Hp): 4.5/380v/50Hz  Áp lực( Mét): 151,2 - 79,6 Lưu lượng(m3/h): 1,8 - 7,2 Vật liệu: SS304  Xuất xứ: Italy

Mã SP: U3SLG-400/18T

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh pentax U3SLG-400/18T

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh pentax U3SLG-400/18T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: U3SLG-400/18T Đường kính hút/xả( mm): 42  Công suất KW): 3Kw/380v/50Hz  Áp lực( Mét): 196 - 75.4 Lưu lượng(m3/h): 0.6 - 4.8 Vật liệu: SS304  Xuất xứ: Italy

Mã SP: U3SLG-380/16T

Bơm trục đứng đa tầng cánh U3SLG-380/16T

Bơm trục đứng đa tầng cánh U3SLG-380/16T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: U3SLG380/16T  Đường kính hút/xả( mm): 42  Công suất KW): 2.6/380v/50Hz  Áp lực( Mét): 170.2-65.2  Lưu lượng(m3/h): 0.6 -4.9  Vật liệu: SS304  Xuất xứ: Italy

Mã SP: U3SLG-350/14T

Bơm trục đứng đa tầng cánh U3SLG-350/ 14T

Bơm trục đứng đa tầng cánh U3SLG-350/ 14T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: U3SLG-350/14T Đường kính hút/xả( mm): 42 Công suất ( KW): 2.6/380v/50Hz Áp lực( Mét): 155.4-60 Lưu lượng(m3/h): 0.6 -4.8 Vật liệu: SS304 Xuất xứ: Italy
TOP