bơm tăng áp biến tân

Mã SP: CMT 164/00 230 + EPIC+S.D

Máy bơm tăng áp biến tần hiệu Pentax CMT 164/00 230 + EPIC+S.D

Máy bơm tăng áp biến tần hiệu Pentax CMT 164/00 230 + EPIC+S.D

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Model: CMT 164/00 230 + EPIC+S.D
 • Đường kính hút/xả( mm): DN 32/32 (ống 42/42)
 • Công suất Hp): 1.5 Hp /380-220v/50Hz 
 • Lưu lượng(m3/h): 1,2 - 6,6
 • Áp lực( Mét): 39,3 - 29,5
 • Vật liệu: Gang/Noryl
 • Xuất xứ: Italy

Mã SP: CMT 100/00 230 + EPIC+S.D

Máy bơm tăng áp biến tần hiệu Pentax CMT 100/00 230 + EPIC+S.D

Máy bơm tăng áp biến tần hiệu Pentax CMT 100/00 230 + EPIC+S.D

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Model: CMT 100/00 230 + EPIC+S.D
 • Đường kính hút/xả( mm): DN 32/32 (ống 42/42)
 • Công suất Hp): 1 Hp /380-220v/50Hz 
 • Lưu lượng(m3/h): 1,2 - 5,4
 • Áp lực( Mét): 32,5 - 25,2
 • Vật liệu: Gang/Noryl
 • Xuất xứ: Italy

Mã SP: INOX 100/62 230+ EPIC

Máy bơm tăng áp biến tần hiệu Pentax INOX 100/62 230+EPIC+SD

Máy bơm tăng áp biến tần hiệu Pentax INOX 100/62 230+EPIC+SD

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: INOX 100/62 230+ EPIC Đường kính hút/xả( mm): DN 32/25 (ống 42/34) Công suất Hp): 1 Hp /380-220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 0.6 - 3 Áp lực( Mét): 50 - 21 Vật liệu: SS304 Xuất xứ: Italy

Mã SP: CAMT 100/00 230 + EPIC+S.D

Máy bơm tăng áp biến tần hiệu Pentax CAMT 100/00 230 + EPIC+S.D

Máy bơm tăng áp biến tần hiệu Pentax CAMT 100/00 230 + EPIC+S.D

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CAMT 100/00 230 + EPIC+S.D Đường kính hút/xả( mm): DN 32/32 (ống 42/42) Công suất Hp): 1 Hp /380-220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 0,6 - 3,6 Áp lực( Mét): 47 - 10 Vật liệu: Gang/Noryl Xuất xứ: Italy
TOP