bơm nước

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 50X40FSHA

Máy bơm rời trục Ebara 50X40FSHA

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 50X40FSHA
Lưu lượng 3.6 m3/phút -10.8m3/h
Áp lực 9  - 10.5  mét
Công suất 0.4 – 0.75 Kw
Khớp nối FCL 112
Đường kính cánh bơm 182-209mm
Phớt bơm FH -25
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 150X125FSLA

Máy bơm rời trục Ebara 150X125FSLA

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 150X125FSLA
Lưu lượng 120~ 396 m3/h
Áp lực 30  - 63  mét
Công suất 45 – 75  Kw
Khớp nối FCL 224 hoặc FCL 250
Đường kính cánh bơm 378 – 424 mm
Phớt bơm EA-262-45
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 150X125FSKA

Máy bơm rời trục Ebara 150X125FSKA

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 150X125FSKA
Lưu lượng 120 ~ 396 m3/h
Áp lực 18  - 40  mét
Công suất 30 –  37 Kw
Khớp nối FCL 200 hoặc FCL 224
Đường kính cánh bơm 200 -224 mm
Phớt bơm EA-262-45
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 150X125FSJA

Máy bơm rời trục Ebara 150X125FSJA

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 150X125FSJA
Lưu lượng 90 ~ 372 m3/h
Áp lực 14  - 27  mét
Công suất 15 – 22 Kw
Khớp nối FCL 160 hoặc FCL 180
Đường kính cánh bơm 246- 274 mm
Phớt bơm EA-262-35
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 150X125FSHA

Máy bơm rời trục Ebara 150X125FSHA

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 80X65FSGA
Lưu lượng 90 ~ 330 m3/h
Áp lực 5.5  - 18  mét
Công suất 7.5  - 15  Kw
Khớp nối FCL 160
Đường kính cánh bơm 190-224mm
Phớt bơm EA-262-35
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 150X100FSNA

Máy bơm rời trục Ebara 150X100FSNA

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 150X100FSNA
Lưu lượng 96 ~ 360 m3/h
Áp lực 50  - 90  mét
Công suất 55– 90 Kw
Khớp nối FCL 250 hoặc FCL 280
Đường kính cánh bơm 409 - 499 mm
Phớt bơm EA-262-55
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 125X100FSLA

Máy bơm rời trục Ebara 125X100FSLA

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 125X100FSLA
Lưu lượng 48 ~ 183 m3/h
Áp lực 29 - 59  mét
Công suất 22 - 30 Kw
Khớp nối FCL 180 hoặc FCL 200
Đường kính cánh bơm 368 - 407 mm
Phớt bơm EA-262-45
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 125X100FSKA

Máy bơm rời trục Ebara 125X100FSKA

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 125X100FSKA
Lưu lượng 48 ~ 180 m3/h
Áp lực 20-39  mét
Công suất 15 – 18.5 Kw
Khớp nối FCL 160 hoặc FCL 180
Đường kính cánh bơm 315 - 333 mm
Phớt bơm FH -35
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 125X100FSJCA

Máy bơm rời trục Ebara 125X100FSJCA

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 125X100FSJCA
Lưu lượng 48 ~222 m3/h
Áp lực 6.5 - 23  mét
Công suất 5.5 – 11 Kw
Khớp nối FCL 160
Đường kính cánh bơm 223 - 273 mm
Phớt bơm EA-262-40
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 100X80FSJA

Máy bơm rời trục Ebara 100X80FSJA

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 100X80FSJA
Lưu lượng 24 ~ 81 m3/h
Áp lực 18  - 25  mét
Công suất 3.7 – 5.5 Kw
Khớp nối FCL 140
Đường kính cánh bơm 236-265 mm
Phớt bơm FH -35
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm Ebara 100X80FSHCA

Máy bơm Ebara 100X80FSHCA

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 100X80FSHCA
Lưu lượng 24 ~ 159 m3/h
Áp lực 10 – 17.5  mét
Công suất 5.5 – 7.5 Kw
Khớp nối FCL 160
Đường kính cánh bơm 205 – 223 mm
Phớt bơm EA-262-35
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 100X80FSHA

Máy bơm rời trục Ebara 100X80FSHA

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 100X80FSHA
Lưu lượng 12 ~ 78 m3/h
Áp lực 7  - 17  mét
Công suất 2.2 – 3.7 Kw
Khớp nối FCL 140
Đường kính cánh bơm 199-223mm
Phớt bơm FH-35
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây
TOP