bơm nước

Mã SP: U7V-300/6T

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7V-300/6T

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7V-300/6T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: U7V-300/6T Đường kính hút/xả( mm): DN 32/32(ống 42/42) Công suất Hp): 3 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 2,4 - 10,2 Áp lực( Mét): 71,5 - 26,7 Vật liệu: Inox 304/Noryl Xuất xứ: Italy

Mã SP: U7V - 350/ 7T

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7V – 350/ 7T

Bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax U7V – 350/ 7T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: U7V - 350/ 7T Đường kính hút/xả( mm): DN 32/32(ống 42/42) Công suất Hp): 3,5 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 2,4 - 10,2 Áp lực( Mét): 83,3 - 32,2 Vật liệu: Inox 304/Noryl Xuất xứ: Italy

Mã SP: U5S-180/6T + EPIC+S.D

Máy bơm biến tần hiệu Pentax U5S-180/6T + EPIC+S.D

Máy bơm biến tần hiệu Pentax U5S-180/6T + EPIC+S.D

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: U5S-180/6T + EPIC+S.D Đường kính hút/xả( mm): DN 25/25(ống 34/34) Công suất Hp):1.8 Hp /380-220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 1.8 - 8.4 Áp lực( Mét): 64.4 - 18.1 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Italy

Mã SP: CMT 164/00 230 + EPIC+S.D

Máy bơm tăng áp biến tần hiệu Pentax CMT 164/00 230 + EPIC+S.D

Máy bơm tăng áp biến tần hiệu Pentax CMT 164/00 230 + EPIC+S.D

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CMT 164/00 230 + EPIC+S.D Đường kính hút/xả( mm): DN 32/32 (ống 42/42) Công suất Hp): 1.5 Hp /380-220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 1,2 - 6,6 Áp lực( Mét): 39,3 - 29,5 Vật liệu: Gang/Noryl Xuất xứ: Italy

Mã SP: CHT 310

Máy bơm nước lưu lượng lớn Pentax CHT 310

Máy bơm nước lưu lượng lớn Pentax CHT 310

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CHT 310 Đường kính hút/xả( mm): DN 50/50 (ống 60/60) Công suất Hp): 3 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6 - 27 Áp lực( Mét): 30.5-15.6 Vật liệu: Gang/Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: CHT 210

Máy bơm nước lưu lượng lớn Pentax CHT 210

Máy bơm nước lưu lượng lớn Pentax CHT 210

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CHT 210 Đường kính hút/xả( mm): DN 50/50 (ống 60/60) Công suất Hp): 2 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6 - 27 Áp lực( Mét): 25.9-10.6 Vật liệu: Gang/Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: CH 210

Máy bơm nước lưu lượng lớn Pentax CH 210

Máy bơm nước lưu lượng lớn Pentax CH 210

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CH 210 Đường kính hút/xả( mm): DN 50/50 (ống 60/60) Công suất Hp): 2 Hp /220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6 - 27 Áp lực( Mét): 25.9-10.6 Vật liệu: Gang/Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: CHT 160

Máy bơm lưu lượng lớn Pentax CHT 160

Máy bơm lưu lượng lớn Pentax CHT 160

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CHT 160 Đường kính hút/xả( mm): DN 50/50 (ống 60/60) Công suất Hp): 1.5 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6 - 27 Áp lực( Mét): 23.9-7.8 Vật liệu: Gang/Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: CH 160

Máy bơm lưu lượng lớn Pentax CH 160

Máy bơm lưu lượng lớn Pentax CH 160

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CH 160 Đường kính hút/xả( mm): DN 50/50 (ống 60/60) Công suất Hp): 1.5 Hp /220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6 - 27 Áp lực( Mét): 23.9-7.8 Vật liệu: Gang/Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: PM 45/ PM 45A

Máy bơm lốc xoáy đẩy cao Pentax PM 45

Máy bơm lốc xoáy đẩy cao Pentax PM 45

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: PM 45- PM 45A Đường kính hút/xả( mm): DN 25/25 (ống 34/34) Công suất Hp): 0.5 Hp /220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 0,3 - 2.4 Áp lực( Mét): 35 - 5 Vật liệu: Gang/Noryl/Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: CAMT 200

Máy bơm nước Pentax CAMT 200

Máy bơm nước Pentax CAMT 200

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CAMT 200 Đường kính hút/xả( mm): DN 40/32 (ống 48-42) Công suất Hp): 2 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 1,2 - 7,2 Áp lực( Mét): 52,8 - 32,4 Vật liệu: Gang/Noryl/Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: CAM 200

Máy bơm nước Pentax CAM 200

Máy bơm nước Pentax CAM 200

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CAM 200 Đường kính hút/xả( mm): DN 40/32 (ống 48-42) Công suất Hp): 2 Hp /220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 1,2 - 7,2 Áp lực( Mét): 52,8 - 32,4 Vật liệu: Gang/Noryl/Đồng Xuất xứ: Italy
TOP