bơm nước rời trục ebara

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 125X100FSKA

Máy bơm rời trục Ebara 125X100FSKA

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 125X100FSKA
Lưu lượng 48 ~ 180 m3/h
Áp lực 20-39  mét
Công suất 15 – 18.5 Kw
Khớp nối FCL 160 hoặc FCL 180
Đường kính cánh bơm 315 - 333 mm
Phớt bơm FH -35
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 125X100FSJCA

Máy bơm rời trục Ebara 125X100FSJCA

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 125X100FSJCA
Lưu lượng 48 ~222 m3/h
Áp lực 6.5 - 23  mét
Công suất 5.5 – 11 Kw
Khớp nối FCL 160
Đường kính cánh bơm 223 - 273 mm
Phớt bơm EA-262-40
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 100X80FSJA

Máy bơm rời trục Ebara 100X80FSJA

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 100X80FSJA
Lưu lượng 24 ~ 81 m3/h
Áp lực 18  - 25  mét
Công suất 3.7 – 5.5 Kw
Khớp nối FCL 140
Đường kính cánh bơm 236-265 mm
Phớt bơm FH -35
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm Ebara 100X80FSHCA

Máy bơm Ebara 100X80FSHCA

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 100X80FSHCA
Lưu lượng 24 ~ 159 m3/h
Áp lực 10 – 17.5  mét
Công suất 5.5 – 7.5 Kw
Khớp nối FCL 160
Đường kính cánh bơm 205 – 223 mm
Phớt bơm EA-262-35
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 100X80FSHA

Máy bơm rời trục Ebara 100X80FSHA

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 100X80FSHA
Lưu lượng 12 ~ 78 m3/h
Áp lực 7  - 17  mét
Công suất 2.2 – 3.7 Kw
Khớp nối FCL 140
Đường kính cánh bơm 199-223mm
Phớt bơm FH-35
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 100X80FSGCA

Máy bơm rời trục Ebara 100X80FSGCA

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 100X80FSGCA
Lưu lượng 24 ~ 126 m3/h
Áp lực 5  - 12  mét
Công suất 2.2 – 3.7 Kw
Khớp nối FCL 140
Đường kính cánh bơm 166 – 190 mm
Phớt bơm EA-262-35
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 100X80FSGA

Máy bơm rời trục Ebara 100X80FSGA

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 100X80FSGA
Lưu lượng 12 m3/phút ~ 78 m3/h
Áp lực 5  - 12  mét
Công suất 1.5 – 2.2 Kw
Khớp nối FCL 112
Đường kính cánh bơm 169-183mm
Phớt bơm FH -25
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-nuoc-ebara-FSA
Liên hệ

Máy bơm rời trục Ebara 80X65FSKA

Máy bơm rời trục Ebara 80X65FSKA

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model 80X65FSKA
Lưu lượng 12 m3/phút ~ 72 m3/h
Áp lực 17  - 40  mét
Công suất 5.5 – 11 Kw
Khớp nối FCL 160
Đường kính cánh bơm 279-333mm
Phớt bơm FH -35
Nhiệt độ tối đa 80 độ C
  Catalog bơm Ebara FSA: Tại đây
TOP