bơm nước họng súng

Mã SP: CHT 160

Máy bơm lưu lượng lớn Pentax CHT 160

Máy bơm lưu lượng lớn Pentax CHT 160

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CHT 160 Đường kính hút/xả( mm): DN 50/50 (ống 60/60) Công suất Hp): 1.5 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6 - 27 Áp lực( Mét): 23.9-7.8 Vật liệu: Gang/Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: CABT 300

Máy bơm nước Pentax CABT 300

Máy bơm nước Pentax CABT 300

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CABT 300 Đường kính hút/xả( mm): DN40/25 - Ống 48/34 Công suất Hp): 3 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 1,2 - 8,3 Áp lực( Mét): 61 - 32 Vật liệu: Gang/Noryl Xuất xứ: Italy

Mã SP: CAB 300

Máy bơm nước họng súng Pentax CAB 300

Máy bơm nước họng súng Pentax CAB 300

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CAB 300 Đường kính hút/xả( mm): DN40/25 - Ống 48/34 Công suất Hp): 3 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 1,2 - 8,3 Áp lực( Mét): 61 - 32 Vật liệu: Gang/Noryl Xuất xứ: Italy

Mã SP: CAB 200

Máy bơm nước họng súng Pentax CAB 200

Máy bơm nước họng súng Pentax CAB 200

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CAB 200 Đường kính hút/xả( mm): DN40/25 - Ống 48/34 Công suất Hp): 2 Hp /220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 1,2 - 6,6 Áp lực( Mét): 59.5 - 34 Vật liệu: Gang/Noryl Xuất xứ: Italy

Mã SP: CABT 200

Máy bơm nước họng súng Pentax CABT 200

Máy bơm nước họng súng Pentax CABT 200

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CABT 200 Đường kính hút/xả( mm): DN40/25 - Ống 48/34 Công suất Hp): 2 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 1,2 - 6,6 Áp lực( Mét): 59.5 - 34 Vật liệu: Gang/Noryl Xuất xứ: Italy

Mã SP: CAB 150

Máy bơm nước họng súng Pentax CAB 150

Máy bơm nước họng súng Pentax CAB 150

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CAB 150 Đường kính hút/xả( mm): DN40/25 - Ống 48/34 Công suất Hp): 1.5 Hp /220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 1,2 - 5,4 Áp lực( Mét): 56,5 - 32 Vật liệu: Gang/Noryl Xuất xứ: Italy
TOP