Bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh

Mã SP: MSHC 5/30

Máy bơm nước Pentax MSHC 5/30

Máy bơm nước Pentax MSHC 5/30

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  Peantax MSHC 5/30
Công suất 40 HP - 30kW
Cột áp 215.7 ÷ 130.9 mét
Lưu lượng 18-57m3/H
Điện áp 3 pha/ 380V/ 50Hz
Cổng kết nối 80-50mm
Vật liệu Cánh đồng, thân gang
Sản xuất Pentax - Italy

Mã SP: MSHC 4R1/22

Máy bơm nước Pentax MSHC 4R1/22

Máy bơm nước Pentax MSHC 4R1/22

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  Pentax MSHC 4R1/22
Công suất 30 HP
Cột áp 159 ÷ 88.3 mét
Lưu lượng 18 - 57m3/H
Điện áp 3 pha/ 380V/ 50Hz
Cổng kết nối 80-50 mm
Vật liệu Cánh đồng, thân gang
Sản xuất Pentax – Italy

Mã SP: MSHC 3/18.5

Máy bơm nước Pentax MSHC 3/18.5

Máy bơm nước Pentax MSHC 3/18.5

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  Pentax MSHC 3/18.5
Công suất 25 HP -  18.5Kw
Cột áp 128.8 ÷ 79.2 mét
Lưu lượng 24 – 57m3 m3/H
Điện áp 3 pha/ 380V/ 50 HZ
Cổng kết nối 65-50 mm
Vật liệu Cánh đồng, thân gang
Sản xuất Pentax - Italy
 

Mã SP: MSHC 3R/15

Máy bơm nước Pentax MSHC 3R/15

Máy bơm nước Pentax MSHC 3R/15

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  Pentax MSHC 3R/15
Công suất 20 HP - 15kW
Cột áp 111.9 ÷ 53 mét
Lưu lượng 24- 57 m3/H
Điện áp 3 pha/ 380V/ 50Hz
Cổng kết nối DN 80-50
Vật liệu Cánh đồng, thân gang
Sản xuất Pentax – Italy

Mã SP: MSHC 2R1/11

Máy bơm nước Pentax MSHC 2R1/11

Máy bơm nước Pentax MSHC 2R1/11

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model Pentax MSHC 2R1/11
Công suất 15 HP - 11Kw
Cột áp 79.5 ÷ 41.8 mét
Lưu lượng 18-57 m3/H
Điện áp 3 pha/ 380V/ 50Hz
Cổng kết nối DN 80 - 50
Vật liệu Cánh đồng, thân gang
Sản xuất Pentax - Italy
 

Mã SP: MSHB 6/22

Máy bơm nước Pentax MSHB 6/22

Máy bơm nước Pentax MSHB 6/22

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  Pentax MSHB 6/22
Công suất 30HP- 22kW
Cột áp 220.4 ÷ 115.1 mét
Lưu lượng 12-39 m3/H
Điện áp 3 pha/ 380V/ 50Hz
Cổng kết nối 65-40 mm
Vật liệu Cánh đồng, thân gang
Sản xuất Pentax – Italy

Mã SP: MSHB 8/18.5

Máy bơm nước Pentax MSHB 5/18.5

Máy bơm nước Pentax MSHB 5/18.5

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 
Model  Pentax MSHB 5/18.5
Công suất 25 HP
Cột áp 182.9 - 96.2 mét
Lưu lượng 12-39 m3/H
Điện áp 3 pha/ 380V/ 50Hz
Cổng kết nối 65-40 mm
Vật liệu Cánh đồng, thân gang
Sản xuất Pentax – Italy
 

Mã SP: MSHB 4/15

Máy bơm nước Pentax MSHB 4/15

Máy bơm nước Pentax MSHB 4/15

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  Pentax MSHB 4/15
Công suất 20 HP
Điện áp 3 pha/ 380V/ 50Hz
Cột áp 146.5-76.2 mét
Lưu lượng 12-39 m3/H
Cổng kết nối 50-40 mm
Vật liệu  Cánh đồng, thân gang
Sản xuất Pentax - Italy
 

Mã SP: MSHB 3/11

Máy bơm nước Pentax MSHB 3/11

Máy bơm nước Pentax MSHB 3/11

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  MSHB 3/11
Công suất 11 kW – 15HP
Cột áp 109.2-59.3 mét
Lưu lượng 12-39 m3/H
Cổng kết nối 65-40 mm
Điện áp 3 pha/ 380V/ 50Hz
Vật liệu Cánh đồng, thân gang
Sản xuất Pentax – Italy
 

Mã SP: MSHA 8/15

Máy bơm nước Pentax MSHA 8/15

Máy bơm nước Pentax MSHA 8/15

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  Pentax MSHA 8/15
Công suất 15 kW – 20HP
Cột áp 233.4 -118.4 mét
Cổng kết nối DN65 - 40 mm
Điện áp 3 pha/ 380V/ 50Hz
Lưu lượng 6-24 m3/H
Vật liệu Cánh đồng, thân gang
Sản xuất Pentax – Italy
 

Mã SP: MSHA 6/11

Máy bơm nước Pentax MSHA 6/11

Máy bơm nước Pentax MSHA 6/11

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model Pentax MSHA 6/11
Công suất 11 kW – 15 HP
Cột áp 174.2-88 mét
Cổng kết nối 50-40 mm
Điện áp 3 pha/ 380V/ 50Hz
Lưu lượng 6-24 m3/H
Vật liệu Cánh đồng, thân gang, trục ngang
Sản xuất Pentax – Italy
 

Mã SP: MSHA 5/9.2

Máy bơm nước Pentax MSHA 5/9.2

Máy bơm nước Pentax MSHA 5/9.2

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

  • Model: MSHA 5/9.2
  • Đường kính hút/xả( mm): DN 50 (Ống 60)
  • Công suất Hp): 12.5/380v/50Hz 
  • Lưu lượng(m3/h): 6-27
  • Áp lực( Mét): 143-68.2
  • Vật liệu: thân gang, cánh đồng
  • Xuất xứ: Italy
TOP