bơm lưu lượng lớn

Mã SP: CST 550

Máy bơm nước lưu lượng lớn Pentax CST 550/4”

Máy bơm nước lưu lượng lớn Pentax CST 550/4”

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CST 550/5" Đường kính hút/xả( mm): DN 100/100 (ống 110/110) Công suất Hp): 5.5 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 36 - 96 Áp lực( Mét): 17.3 - 10 Vật liệu: Gang/Gang Xuất xứ: Italy

Mã SP: CST 400

Máy bơm nước lưu lượng lớn Pentax CST 400/3”

Máy bơm nước lưu lượng lớn Pentax CST 400/3”

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CST 400/3" Đường kính hút/xả( mm): DN 80/80 (ống 90/90) Công suất Hp): 4 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 15 - 60 Áp lực( Mét): 21.5 - 13.5 Vật liệu: Gang/Gang Xuất xứ: Italy

Mã SP: CST 300

Máy bơm nước lưu lượng lớn Pentax CST 300/3”

Máy bơm nước lưu lượng lớn Pentax CST 300/3”

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CST 300/3" Đường kính hút/xả( mm): DN 80/80 (ống 90/90) Công suất Hp): 3 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 15 - 60 Áp lực( Mét): 17.5 - 7.5 Vật liệu: Gang/Gang Xuất xứ: Italy

Mã SP: CS 300/3"

Máy bơm nước lưu lượng lớn Pentax CS 300/3”

Máy bơm nước lưu lượng lớn Pentax CS 300/3”

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CS 300/3" Đường kính hút/xả( mm): DN 80/80 (ống 90/90) Công suất Hp): 3 Hp /220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 15 - 60 Áp lực( Mét): 17.5 - 7.5 Vật liệu: Gang/Gang Xuất xứ: Italy
TOP