bơm lobe ligao

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-lobe-ligao-rt032
Liên hệ

Bơm Lobe Ligao RT700

Bơm Lobe Ligao RT700

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model RT700
Lưu lượng (m3/giờ) 80
Áp lực (Mpa) 1.2
Tốc độ vòng quay (vòng/phút) 20 - 400
Công suất (Kw) 7.5 - 55
Cổng kết nối DN150
 

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-lobe-ligao-rt032
Liên hệ

Bơm Lobe Ligao RT500

Bơm Lobe Ligao RT500

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model RT500
Lưu lượng (m3/giờ) 50
Áp lực (Mpa) 1.2
Tốc độ vòng quay (vòng/phút) 20 - 400
Công suất (Kw) 5.5 - 45
Cổng kết nối DN125
 

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-lobe-ligao-rt032
Liên hệ

Bơm Lobe Ligao RT320

Bơm Lobe Ligao RT320

Bảo hành: 12 tháng

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-lobe-ligao-rt032
Liên hệ

Bơm Lobe Ligao RT170

Bơm Lobe Ligao RT170

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model RT170
Lưu lượng (m3/giờ) 10-51
Áp lực (Mpa) 1.5
Tốc độ vòng quay (vòng/phút)  100~500
Công suất (Kw) 11-15
Cổng kết nối DN80
 

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-lobe-ligao-rt032
Liên hệ

Bơm Lobe Ligao RT032

Bơm Lobe Ligao RT032

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model RT032
Lưu lượng (m3/giờ) 3.8 – 9.6
Áp lực (Mpa) 1.5
Tốc độ vòng quay (vòng/phút) 200~500
Công suất (Kw) 2,2 ~ 4
Cổng kết nối DN50
 

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-lobe-ligao-rt015
Liên hệ

Bơm Lobe Ligao RT015

Bơm Lobe Ligao RT015

Bảo hành: 12 tháng

TOP