Bơm đầu lợn

Mã SP: CAMT 200

Máy bơm nước Pentax CAMT 200

Máy bơm nước Pentax CAMT 200

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CAMT 200 Đường kính hút/xả( mm): DN 40/32 (ống 48-42) Công suất Hp): 2 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 1,2 - 7,2 Áp lực( Mét): 52,8 - 32,4 Vật liệu: Gang/Noryl/Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: CAM 200

Máy bơm nước Pentax CAM 200

Máy bơm nước Pentax CAM 200

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CAM 200 Đường kính hút/xả( mm): DN 40/32 (ống 48-42) Công suất Hp): 2 Hp /220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 1,2 - 7,2 Áp lực( Mét): 52,8 - 32,4 Vật liệu: Gang/Noryl/Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: CAM 150

Máy bơm nước Pentax CAM 150

Máy bơm nước Pentax CAM 150

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CAM 150 Đường kính hút/xả( mm): DN 40/32 (ống 48-42) Công suất Hp): 1.5 Hp /220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 1,2 - 7,2 Áp lực( Mét): 45,7 - 25 Vật liệu: Gang/Noryl/Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: CAMT 100

Máy bơm nước Pentax CAMT 100

Máy bơm nước Pentax CAMT 100

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CAM 100 Đường kính hút/xả( mm): DN 25/25 (ống 34-34) Công suất Hp): 1 Hp /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 0,6 - 3,6 Áp lực( Mét): 47 - 10 Vật liệu: Gang/Noryl/Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: CAM 100

Máy bơm nước Pentax CAM 100

Máy bơm nước Pentax CAM 100

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CAM 100 Đường kính hút/xả( mm): DN 25/25 (ống 34-34) Công suất Hp): 1 Hp /220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 0,6 - 3,6 Áp lực( Mét): 47 - 10 Vật liệu: Gang/Noryl/Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: CAM 75

Máy bơm nước Pentax CAM 75

Máy bơm nước Pentax CAM 75

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CAM 75 Đường kính hút/xả( mm): DN 25/25 (ống 34-34) Công suất Hp): 0.8 Hp /220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 0,6 - 2. 4 Áp lực( Mét): 42 - 24.9 Vật liệu: Gang/Noryl/Đồng Xuất xứ: Italy
TOP