bơm chìm pentax dmt

Mã SP: DMT 1000

bom-chim-pentax-dmt

Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT 1000

Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT 1000

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Model: DMT 1000
 • Đường kính hút/xả( mm): DN 80 (Ống 90)
 • Công suất Hp): 10/380v/50Hz 
 • Lưu lượng(m3/h): 12-144
 • Áp lực( Mét): 30.9-2.1
 • Vật liệu: Gang
 • Xuất xứ: Italy

Mã SP: DMT 750-4

bom-chim-pentax-dmt

Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT 750-4

Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT 750-4

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Model: DMT 750-4
 • Đường kính hút/xả( mm): DN 100 (Ống 114)
 • Công suất Hp): 7.5/380v/50Hz 
 • Lưu lượng(m3/h): 12-180
 • Áp lực( Mét): 16.2-2.6
 • Vật liệu: Gang
 • Xuất xứ: Italy

Mã SP: DMT 400-4

bom-chim-pentax-dmt

Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT 400-4

Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT 400-4

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Model: DMT 400-4
 • Đường kính hút/xả( mm): DN 100 (Ống 114)
 • Công suất Hp): 4 /380v/50Hz 
 • Lưu lượng(m3/h): 12-96
 • Áp lực( Mét): 12.7-4
 • Vật liệu: Gang
 • Xuất xứ: Italy

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-chim-pentax-dmt
Liên hệ

Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT 560

Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT 560

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Model: DMT560
 • Đường kính hút/xả( mm): DN 80 (Ống 90)
 • Công suất Hp): 5.5/380v/50Hz 
 • Lưu lượng(m3/h): 6-78
 • Áp lực( Mét): 27.5-8.9
 • Vật liệu: Gang
 • Xuất xứ: Italy

Mã SP: DMT410

Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT 410

Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT 410

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Model: DMT410
 • Đường kính hút/xả( mm): DN 65 (Ống 80)
 • Công suất Hp): 4/380v/50Hz 
 • Lưu lượng(m3/h): 6-72
 • Áp lực( Mét): 24.6-8.3
 • Vật liệu: Gang
 • Xuất xứ: Italy

Mã SP: DMT310

bom-chim-pentax-dmt

Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT 310

Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT 310

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Model: DMT310
 • Đường kính hút/xả( mm): DN 65 (Ống 80)
 • Công suất Hp): 3 /380v/50Hz 
 • Lưu lượng(m3/h): 6-60
 • Áp lực( Mét): 22.2-6.4
 • Vật liệu: Gang
 • Xuất xứ: Italy

Mã SP: DMT210

bom-chim-pentax-dmt

Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT 210

Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT 210

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Model: DMT210
 • Đường kính hút/xả( mm): DN 65 (Ống 80)
 • Công suất Hp): 2 /380v/50Hz 
 • Lưu lượng(m3/h): 6-54
 • Áp lực( Mét): 18.4-5.2
 • Vật liệu: Gang
 • Xuất xứ: Italy

Mã SP: DMT160

bom-chim-pentax-dmt

Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT 160

Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT 160

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Model: DMT160
 • Đường kính hút/xả( mm): DN 65 (Ống 80)
 • Công suất Hp): 1.5 /380v/50Hz 
 • Lưu lượng(m3/h): 6-54
 • Áp lực( Mét): 15.3-3.8
 • Vật liệu: Gang
 • Xuất xứ: Italy
TOP