Bơm ly tâm trục ngang Pentax

Mã SP: MSHD 3R/18.5

Máy bơm nước Pentax MSHD 3R/18.5

Máy bơm nước Pentax MSHD 3R/18.5

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MSHD 3R/18.5 Đường kính hút/xả( mm): DN 50 (Ống 60) Công suất Hp): 25/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 36-90 Áp lực( Mét): 101.5-44.7 Vật liệu: thân Gang, cánh Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: MSHD 2/15

Máy bơm nước Pentax MSHD 2/15

Máy bơm nước Pentax MSHD 2/15

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MSHD 2/15 Đường kính hút/xả( mm): DN 32 (Ống 42) Công suất Hp): 20/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 36-90 Áp lực( Mét): 78-38.4 Vật liệu: thân Gang, cánh Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: MSHC 4R1/22

Máy bơm nước Pentax MSHC 4R1/22

Máy bơm nước Pentax MSHC 4R1/22

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MSHC 4R1/22 Đường kính hút/xả( mm): DN 50 (Ống 60) Công suất Hp): 30/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 24-60 Áp lực( Mét): 157.5-79.3 Vật liệu: thân Gang, cánh Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: MSHC 3/18.5

Máy bơm nước Pentax MSHC 3/18.5

Máy bơm nước Pentax MSHC 3/18.5

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MSHC 3/18.5 Đường kính hút/xả( mm): DN 50 (Ống 60) Công suất Hp): 25/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 24-60 Áp lực( Mét): 126-63.8 Vật liệu: thân Gang, cánh Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: MSHC 3R/15

Máy bơm nước Pentax MSHC 3R/15

Máy bơm nước Pentax MSHC 3R/15

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MSHC 3R/15 Đường kính hút/xả( mm): DN 32 (Ống 42) Công suất Hp): 20/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 24-57 Áp lực( Mét): 109-50.6 Vật liệu: thân Gang, cánh Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: MSVC 3R/15

Máy bơm nước Pentax MSVC 3R/15

Máy bơm nước Pentax MSVC 3R/15

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MSVC 3R/15 Đường kính hút/xả( mm): DN 32 (Ống 42) Công suất Hp): 20/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 24-57 Áp lực( Mét): 109-50.6 Vật liệu: thân Gang, cánh Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: MSHC 2R1/11

Máy bơm nước Pentax MSHC 2R1/11

Máy bơm nước Pentax MSHC 2R1/11

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MSHC 2R1/11 Đường kính hút/xả( mm): DN 32 (Ống 42) Công suất Hp): 15/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 24-57 Áp lực( Mét): 76.8-40.4 Vật liệu: thân Gang, cánh Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: MSHB 6/22

Máy bơm nước Pentax MSHB 6/22

Máy bơm nước Pentax MSHB 6/22

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MSHB 6/22 Đường kính hút/xả( mm): DN 40 (Ống 48) Công suất Hp): 30/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 12-39 Áp lực( Mét): 214.6-120.2 Vật liệu: thân Gang, cánh Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: MSHB 8/18.5

Máy bơm nước Pentax MSHB 5/18.5

Máy bơm nước Pentax MSHB 5/18.5

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MSHB 5/18.5 Đường kính hút/xả( mm): DN 40 (Ống 48) Công suất Hp): 25/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h):12-39 Áp lực( Mét): 181-102 Vật liệu: thân gang, cánh đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: MSHB 3/11

Máy bơm nước Pentax MSHB 3/11

Máy bơm nước Pentax MSHB 3/11

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MSHB 3/11 Đường kính hút/xả( mm): DN 50 (Ống 60) Công suất Hp): 15/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 12-39 Áp lực( Mét): 111.6-57.8 Vật liệu: thân Gang, cánh đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: MSHA 8/15

Máy bơm nước Pentax MSHA 8/15

Máy bơm nước Pentax MSHA 8/15

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MSHA 8/15 Đường kính hút/xả( mm): DN 32 (Ống 42) Công suất Hp): 20/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6-24 Áp lực( Mét): 227.2-118.4 Vật liệu: thân gang, cánh đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: MSVA 8/15

Máy bơm nước Pentax MSVA 8/15

Máy bơm nước Pentax MSVA 8/15

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MSVA 8/15 Đường kính hút/xả( mm): DN 50 (Ống 60) Công suất Hp): 20/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6-24 Áp lực( Mét): 227.2-118.4 Vật liệu: thân Gang, cánh Đồng Xuất xứ: Italy
TOP