Bơm chìm nước thải inox Pentax

Mã SP: DHT80

Máy bơm chìm nước thải Pentax DHT80

Máy bơm chìm nước thải Pentax DHT80

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DHT80 Đường kính hút/xả( mm): DN 50 (Ống 60) Công suất Hp): 1.3 /220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 3-15 Áp lực( Mét): 14.9-4.3 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Italy

Mã SP: DH80G 2"

Máy bơm chìm nước thải Pentax DH80 G 2”

Máy bơm chìm nước thải Pentax DH80 G 2”

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DH80G 2" Đường kính hút/xả( mm): DN 50 (Ống 60) Công suất Hp): 1.3 /220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 3-15 Áp lực( Mét): 14.9-4.3 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Italy

Mã SP: DHT100

Máy bơm chìm nước thải Pentax DHT100

Máy bơm chìm nước thải Pentax DHT100

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DHT100 Đường kính hút/xả( mm): DN 50 (Ống 60) Công suất Hp): 1.8 /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 3-18 Áp lực( Mét): 18.4-4.4 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Italy

Mã SP: DH100G 2"

Máy bơm chìm nước thải Pentax DH100 G 2”

Máy bơm chìm nước thải Pentax DH100 G 2”

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DH100G 2" Đường kính hút/xả( mm): DN 50 (Ống 60) Công suất Hp): 1.8 /220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 3-18 Áp lực( Mét): 18.4-4.4 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Italy

Mã SP: DGT100G 2"

Máy bơm chìm nước thải Pentax DGT100G 2”

Máy bơm chìm nước thải Pentax DGT100G 2”

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DGT100G 2" Đường kính hút/xả( mm): DN 50 (Ống 60) Công suất Hp): 1.8 /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 3-18 Áp lực( Mét): 8.3-3.7 Vật liệu: Gang & Inox 304/Đồng Xuất xứ: Italy

Mã SP: DG100 G 2"

Máy bơm chìm nước thải Pentax DG100G 2”

Máy bơm chìm nước thải Pentax DG100G 2”

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DG100 G 2" Đường kính hút/xả( mm): DN 50 (Ống 60) Công suất Hp): 1.8 /220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 3-18 Áp lực( Mét): 10.4-5.7 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Italy

Mã SP: DG80 G 2"

Máy bơm chìm nước thải Pentax DG80G 2”

Máy bơm chìm nước thải Pentax DG80G 2”

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DG80 G 2" Đường kính hút/xả( mm): DN 50 (Ống 60) Công suất Hp): 1.4 /220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 3-15 Áp lực( Mét): 8.3-3.7 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Italy

Mã SP: DBT150G

Máy bơm chìm nước thải Pentax DBT150G

Máy bơm chìm nước thải Pentax DBT150G

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DBT150G Đường kính hút/xả( mm): DN 50 (Ống 60) Công suất Hp): 2.3/380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6-39 Áp lực( Mét): 11.5-3.4 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Italy

Mã SP: DB150G

Máy bơm chìm nước thải Pentax DB150G

Máy bơm chìm nước thải Pentax DB150G

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DB150G Đường kính hút/xả( mm): DN 50 (Ống 60) Công suất Hp): 2.3 /220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6-39 Áp lực( Mét): 11.5-3.4 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Italy

Mã SP: DBT100

Máy bơm chìm nước thải Pentax DBT100G

Máy bơm chìm nước thải Pentax DBT100G

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DBT100 Đường kính hút/xả( mm): DN 50 (Ống 60) Công suất Hp): 1.8 /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 3-18 Áp lực( Mét): 9.8-3.5 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Italy

Mã SP: Đang cập nhật...

Máy bơm chìm nước thải Pentax DB100G

Máy bơm chìm nước thải Pentax DB100G

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DB100G Đường kính hút/xả( mm): DN 50 (Ống 60) Công suất Hp): 1.8 /220v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6-36 Áp lực( Mét): 9.5-2.2 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Italy

Mã SP: DXT100 2"

Máy bơm chìm nước thải Pentax DXT100G 2”

Máy bơm chìm nước thải Pentax DXT100G 2”

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DXT100 G 2" Đường kính hút/xả( mm): DN 50 (Ống 60) Công suất Hp): 1.8 /380v/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 3-18 Áp lực( Mét): 9.8-3.5 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Italy
TOP