Bơm tuần hoàn bể bơi APP

Mã SP: SPA-30

Máy bơm tuần hoàn hồ nước Spa đầu nhựa APP SPA-30

Máy bơm tuần hoàn hồ nước Spa đầu nhựa APP SPA-30

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: SPA-30 Công suất ( kW): 2.2/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 30.9-43.8 Áp lực( Mét): 18-10 Vật liệu: Nhựa PP Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: SPA-20

Máy bơm tuần hoàn hồ nước Spa đầu nhựa APP SPA-20

Máy bơm tuần hoàn hồ nước Spa đầu nhựa APP SPA-20

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: SPA-20 Công suất ( kW): 1.5/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 15.6-37.2 Áp lực( Mét): 14-10 Vật liệu: Nhựa PP Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: SPA-10

Máy bơm tuần hoàn hồ nước Spa đầu nhựa APP SPA-10

Máy bơm tuần hoàn hồ nước Spa đầu nhựa APP SPA-10

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: SPA-10 Công suất ( kW): 0.75/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 11.4-19.2 Áp lực( Mét): 13.5-8 Vật liệu: Nhựa PP Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: CBP-740T

Máy bơm nước tuần hoàn hồ bơi thân nhôm APP CBP-740T

Máy bơm nước tuần hoàn hồ bơi thân nhôm APP CBP-740T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CBP-740T Công suất ( kW): 5.5/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 48-102 Áp lực( Mét): 23-20 Vật liệu: thân Nhôm Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: CBP-540T

Máy bơm nước tuần hoàn hồ bơi thân nhôm APP CBP-540T

Máy bơm nước tuần hoàn hồ bơi thân nhôm APP CBP-540T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CBP-540T Công suất ( kW): 3.7/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 67.8-93 Áp lực( Mét): 17.5-12 Vật liệu: thân Nhôm Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: CBP-440T

Máy bơm nước tuần hoàn hồ bơi thân nhôm APP CBP-440T

Máy bơm nước tuần hoàn hồ bơi thân nhôm APP CBP-440T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CBP-440T Công suất ( kW): 3.0/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 49.2-78 Áp lực( Mét): 13-10 Vật liệu: thân Nhôm Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: CBP-330T

Máy bơm nước tuần hoàn hồ bơi thân nhôm APP CBP-330T

Máy bơm nước tuần hoàn hồ bơi thân nhôm APP CBP-330T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CBP-330T Công suất ( kW): 2.2/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 34.8-72 Áp lực( Mét): 11.5-10 Vật liệu: thân Nhôm Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: CBP-330

Máy bơm nước ly tâm hồ bơi thân nhôm APP CBP-330

Máy bơm nước ly tâm hồ bơi thân nhôm APP CBP-330

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: CBP-330 Công suất ( kW): 2.2/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 34.8-72 Áp lực( Mét): 11.5-10 Vật liệu: thân Nhôm Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: SWP-40T

Máy bơm nước tuần hoàn bể bơi thân nhựa APP SWP-40T

Máy bơm nước tuần hoàn bể bơi thân nhựa APP SWP-40T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: SWP-40T Công suất ( kW): 3.0/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 31.2-39 Áp lực( Mét): 22-12 Vật liệu: Nhựa Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: SWP-30

Máy bơm nước tuần hoàn bể bơi thân nhựa APP SWP-30

Máy bơm nước tuần hoàn bể bơi thân nhựa APP SWP-30

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: SWP-30 Công suất ( kW): 2.2/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 25.8-30 Áp lực( Mét): 20-12 Vật liệu: Nhựa Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: SWP-20

Máy bơm nước tuần hoàn bể bơi thân nhựa APP SWP-20

Máy bơm nước tuần hoàn bể bơi thân nhựa APP SWP-20

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: SWP-20 Công suất ( kW): 1.5/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 22.2-28.8 Áp lực( Mét): 16.5-9 Vật liệu: Nhựa Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: SWP-10

Máy bơm nước tuần hoàn bể bơi thân nhựa APP SWP-10

Máy bơm nước tuần hoàn bể bơi thân nhựa APP SWP-10

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: SWP-10 Công suất ( kW): 0.75/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 12.6-22.8 Áp lực( Mét): 12-5.9 Vật liệu: Nhựa Xuất xứ: Đài Loan
TOP