Bơm trục ngang đa tầng cánh APP

Mã SP: MTV-127T

Máy bơm nước trục đứng đa tầng cánh APP MTV-127T

Máy bơm nước trục đứng đa tầng cánh APP MTV-127T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MTV-127T Công suất ( kW): 3.7/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 12-19.8 Áp lực( Mét): 95-60 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: MTV-48T

Máy bơm nước trục đứng đa tầng cánh APP MTV-48T

Máy bơm nước trục đứng đa tầng cánh APP MTV-48T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MTV-48T Công suất ( kW): 2.2/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/h):  5.7-7.2 Áp lực( Mét): 105-50 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: MTS-164T

Máy bơm nước trục ngang đa tầng cánh APP MTS-164T

Máy bơm nước trục ngang đa tầng cánh APP MTS-164T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MTS-164T Công suất ( kW): 3.7/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 21.6-32.4 Áp lực( Mét): 55-40 Vật liệu: Gang đúc G20 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: MTS-163T

Máy bơm nước trục ngang đa tầng cánh APP MTS-163T

Máy bơm nước trục ngang đa tầng cánh APP MTS-163T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MTS-163T Công suất ( kW): 2.2/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 19.8-30 Áp lực( Mét): 40-32.4 Vật liệu: Gang đúc G20 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: MTS-163

Máy bơm nước trục ngang đa tầng cánh APP MTS-163

Máy bơm nước trục ngang đa tầng cánh APP MTS-163

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MTS-163 Công suất ( kW): 2.2/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 19.8-30 Áp lực( Mét): 40-32.4 Vật liệu: Gang đúc G20 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: MTS-85T

Máy bơm nước trục ngang đa tầng cánh APP MTS-85T

Máy bơm nước trục ngang đa tầng cánh APP MTS-85T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MTS-85T Công suất ( kW): 2.2/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 11.1-18.6 Áp lực( Mét): 55-40 Vật liệu: Gang đúc G20 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: MTS-85

Máy bơm nước trục ngang đa tầng cánh APP MTS-85

Máy bơm nước trục ngang đa tầng cánh APP MTS-85

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MTS-85 Công suất ( kW): 2.2/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 11.1-18.6 Áp lực( Mét): 55-40 Vật liệu: Gang đúc G20 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: MTS-84T

Máy bơm nước trục ngang đa tầng cánh APP MTS-84T

Máy bơm nước trục ngang đa tầng cánh APP MTS-84T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MTS-84T Công suất ( kW): 1.5/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 11.1-186-.6 Áp lực( Mét): 44-30 Vật liệu: Gang đúc G20 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: MTS-84

Máy bơm nước trục ngang đa tầng cánh APP MTS-84

Máy bơm nước trục ngang đa tầng cánh APP MTS-84

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MTS-84 Công suất ( kW): 1.5/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 11.1-18.6 Áp lực( Mét): 44-30 Vật liệu: Gang đúc G20 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: MTS-55T

Máy bơm nước trục ngang đa tầng cánh APP MTS-55T

Máy bơm nước trục ngang đa tầng cánh APP MTS-55T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MTS-55T Công suất ( kW): 1.14/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 5.7-8.4 Áp lực( Mét): 47-30 Vật liệu: Gang đúc G20 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: MTS-55

Máy bơm nước trục ngang đa tầng cánh APP MTS-55

Máy bơm nước trục ngang đa tầng cánh APP MTS-55

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MTS-55 Công suất ( kW): 1.1/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 5.7-8.4 Áp lực( Mét): 47-30 Vật liệu: Gang đúc G20 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: MTS-54T

Máy bơm nước trục ngang đa tầng cánh APP MTS-54T

Máy bơm nước trục ngang đa tầng cánh APP MTS-54T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: MTS-54T Công suất ( kW): 0.75/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6.3-8.4 Áp lực( Mét): 38-20 Vật liệu: Gang đúc G20 Xuất xứ: Đài Loan
TOP