Bơm tăng áp inox APP

Mã SP: EKO-420T

Máy bơm nước tự động tăng áp inox APP EKO-420T

Máy bơm nước tự động tăng áp inox APP EKO-420T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: EKO-420T Công suất ( kW): 3.0/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 43 Áp lực( Mét): 2.0-1.0 Vật liệu: inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: EKO-320T

Máy bơm nước tự động tăng áp inox APP EKO-320T

Máy bơm nước tự động tăng áp inox APP EKO-320T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: EKO-320 Công suất ( kW): 2.2/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 39 Áp lực( Mét): 1.5-1.1 Vật liệu: inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: EKO-320

Máy bơm nước tự động tăng áp inox APP EKO-320

Máy bơm nước tự động tăng áp inox APP EKO-320

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: EKO-320 Công suất ( kW): 2.2/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 39 Áp lực( Mét): 1.5-1.1 Vật liệu: inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: EKO-220T

Máy bơm nước tự động tăng áp inox APP EKO-220T

Máy bơm nước tự động tăng áp inox APP EKO-220T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: EKO-220T Công suất ( kW): 1.5/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 34 Áp lực( Mét): 1.4-1.1 Vật liệu: inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: EKO-220

Máy bơm nước tự động tăng áp inox APP EKO-220

Máy bơm nước tự động tăng áp inox APP EKO-220

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: EKO-220 Công suất ( kW): 1.5/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 34 Áp lực( Mét): 1.4-1.1 Vật liệu: inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: EKS-420T

Máy bơm nước tăng áp đầu inox, cánh hở APP EKS-420T

Máy bơm nước tăng áp đầu inox, cánh hở APP EKS-420T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: EKS-420T Công suất ( kW): 3.0/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 43 Áp lực( Mét): 3.0-2.0 Vật liệu: inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: EKS-320T

Máy bơm nước tăng áp đầu inox, cánh hở APP EKS-320T

Máy bơm nước tăng áp đầu inox, cánh hở APP EKS-320T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: EKS-320T Công suất ( kW): 2.2/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 39 Áp lực( Mét): 2.9-2.0 Vật liệu: inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: EKS-320

Máy bơm nước tăng áp đầu inox, cánh hở APP EKS-320

Máy bơm nước tăng áp đầu inox, cánh hở APP EKS-320

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: EKS-320 Công suất ( kW): 2.2/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 39 Áp lực( Mét): 2.9-2.0 Vật liệu: inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: EKS-220T

Máy bơm nước tăng áp đầu inox, cánh hở APP EKS-220T

Máy bơm nước tăng áp đầu inox, cánh hở APP EKS-220T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: EKS-220T Công suất ( kW): 1.5/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 36 Áp lực( Mét): 2.3-1.0 Vật liệu: inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: EKS-220

Máy bơm nước tăng áp đầu inox, cánh hở APP EKS-220

Máy bơm nước tăng áp đầu inox, cánh hở APP EKS-220

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: EKS-220 Công suất ( kW): 1.5/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 36 Áp lực( Mét): 2.3-1.0 Vật liệu: inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: EKS-164T

Máy bơm nước tăng áp đầu inox APP model EKS-164T

Máy bơm nước tăng áp đầu inox APP model EKS-164T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: EKS-164T Công suất ( kW): 3.7/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 32 Áp lực( Mét): 5.5-2.0 Vật liệu: inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: EKS-163T

Máy bơm nước tăng áp đầu inox APP model EKS-163T

Máy bơm nước tăng áp đầu inox APP model EKS-163T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: EKS-163T Công suất ( kW): 2.2/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 32 Áp lực( Mét): 4.0-2.0 Vật liệu: inox 304 Xuất xứ: Đài Loan
TOP