Bơm ly tâm trục ngang inox APP

Mã SP: SWO-420T

Máy bơm thải sạch cánh hở thân inox APP SWO-420T

Máy bơm thải sạch cánh hở thân inox APP SWO-420T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: SWO-420T Công suất ( kW): 3.0/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 10.8-19.2 Áp lực( Mét): 47-30 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: SWO-320T

Máy bơm thải sạch cánh hở thân inox APP SWO-320T

Máy bơm thải sạch cánh hở thân inox APP SWO-320T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: SWO-320T Công suất ( kW): 2.2/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 30-39.6 Áp lực( Mét): 16-11 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: SWO-320

Máy bơm thải sạch cánh hở thân inox APP SWO-320

Máy bơm thải sạch cánh hở thân inox APP SWO-320

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: SWO-320 Công suất ( kW): 2.2/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 30-39.6 Áp lực( Mét): 16-11 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: SWO-220T

Máy bơm thải sạch cánh hở thân inox APP SWO-220T

Máy bơm thải sạch cánh hở thân inox APP SWO-220T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: SWO-220T Công suất ( kW): 1.5/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 20-34.2 Áp lực( Mét): 14-10 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: SWO-220

Máy bơm thải sạch cánh hở thân inox APP SWO-220

Máy bơm thải sạch cánh hở thân inox APP SWO-220

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: SWO-220 Công suất ( kW): 1.5/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 20-34.2 Áp lực( Mét): 14-10 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: SW-420T

Máy bơm thải sạch trục ngang thân inox APP SW-420T

Máy bơm thải sạch trục ngang thân inox APP SW-420T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: SW-420T Công suất ( kW): 3.0/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 9-40.2 Áp lực( Mét): 31-24 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: SW-320T

Máy bơm thải sạch trục ngang thân inox APP SW-320T

Máy bơm thải sạch trục ngang thân inox APP SW-320T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: SW-320T Công suất ( kW): 2.2/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 16.8-38.4 Áp lực( Mét): 29-18 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: SW-320

Máy bơm thải sạch cánh hở thân inox APP SW-320

Máy bơm thải sạch cánh hở thân inox APP SW-320

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: SW-320 Công suất ( kW): 2.2/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 16.8-38.4 Áp lực( Mét): 29-18 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: SW-220T

Máy bơm thải sạch trục ngang thân inox APP SW-220T

Máy bơm thải sạch trục ngang thân inox APP SW-220T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: SW-220T Công suất ( kW): 1.5/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 17.4-36 Áp lực( Mét): 24-15 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: SW-250ST

Máy bơm nước ly tâm trục ngang đầu inox APP SW-250ST

Máy bơm nước ly tâm trục ngang đầu inox APP SW-250ST

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: SW-250ST Công suất ( kW): 1.85/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 14.1-18 Áp lực( Mét): 30-20 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: SW-250S

Máy bơm nước ly tâm trục ngang đầu inox APP SW-250S

Máy bơm nước ly tâm trục ngang đầu inox APP SW-250S

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: SW-250S Công suất ( kW): 1.85/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 14.1-18 Áp lực( Mét): 30-20 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: SW-250

Máy bơm nước ly tâm trục ngang đầu inox APP SW-250

Máy bơm nước ly tâm trục ngang đầu inox APP SW-250

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: SW-250 Công suất ( kW): 1.85/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 14.1-18 Áp lực( Mét): 30-20 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan
TOP