Bơm chìm thân nhựa APP

Mã SP: TPS-200

Máy bơm chìm nước thải vận hành 24/24 APP TPS-200

Máy bơm chìm nước thải vận hành 24/24 APP TPS-200

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: TPS-200 Công suất ( kW): 0.2/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 4.8-8.4 Áp lực( Mét): 4-2 Vật liệu: Nhựa Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: TPS-50

Máy bơm chìm nước thải vận hành 24/24 APP TPS-50

Máy bơm chìm nước thải vận hành 24/24 APP TPS-50

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: TPS-50 Công suất ( kW): 0.8/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 1.9-2.4 Áp lực( Mét): 4-2 Vật liệu: Nhựa Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: BPS-400S

Máy bơm chìm nước thải thân nhựa APP BPS – 400S

Máy bơm chìm nước thải thân nhựa APP BPS – 400S

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: BPS-400S Công suất ( kW): 0.4/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6-13.2 Áp lực( Mét): 9-6 Vật liệu: Nhựa Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: Đang cập nhật...

Máy bơm chìm nước thải thân nhựa APP BPS – 400A

Máy bơm chìm nước thải thân nhựa APP BPS – 400A

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: BPS-400A Công suất ( kW): 0.4/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6-13.2 Áp lực( Mét): 9-6 Vật liệu: Nhựa Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: BPS-400

Máy bơm chìm nước thải thân nhựa APP BPS – 400

Máy bơm chìm nước thải thân nhựa APP BPS – 400

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: BPS-400 Công suất ( kW): 0.4/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 6-13.2 Áp lực( Mét): 9-6 Vật liệu: Nhựa Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: BPS-300

Máy bơm chìm nước thải thân nhựa APP BPS – 300

Máy bơm chìm nước thải thân nhựa APP BPS – 300

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: BPS-300 Công suất ( kW): 0.3/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 8-4 Áp lực( Mét): 7.2-10.8 Vật liệu: Nhựa Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: BPS-200DA

Máy bơm chìm nước thải thân nhựa APP BPS – 200DA

Máy bơm chìm nước thải thân nhựa APP BPS – 200DA

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: BPS-200DA Công suất ( kW): 0.1/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 4-6 Áp lực( Mét): 8.4-7 Vật liệu: Nhựa Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: BPS-200D

Máy bơm chìm nước thải thân nhựa APP BPS – 200D

Máy bơm chìm nước thải thân nhựa APP BPS – 200D

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: BPS-200D Công suất ( kW): 0.1/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 4-6 Áp lực( Mét): 8.4-7 Vật liệu: Nhựa Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: BPS-200A

Máy bơm chìm nước thải thân nhựa APP BPS – 200A

Máy bơm chìm nước thải thân nhựa APP BPS – 200A

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: BPS-200A Công suất ( kW): 0.1/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 4-6 Áp lực( Mét): 8.4-7 Vật liệu: Nhựa Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: BPS-200

Máy bơm chìm nước thải APP thân nhựa BPS – 200

Máy bơm chìm nước thải APP thân nhựa BPS – 200

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: BPS-200 Công suất ( kW): 0.1/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 4-7 Áp lực( Mét): 8.4-6 Vật liệu: Nhựa Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: BPS-100/120A

Máy bơm chìm nước thải thân nhựa APP BPS – 100A/120A

Máy bơm chìm nước thải thân nhựa APP BPS – 100A/120A

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: BPS-100/120A Công suất ( kW): 0.1/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 2.4-4.2 Áp lực( Mét): 6.5-4 Vật liệu: Nhựa Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: BPS-100/120

Máy bơm chìm nước thải thân nhựa APP BPS – 100/120

Máy bơm chìm nước thải thân nhựa APP BPS – 100/120

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: BPS-100/120 Công suất ( kW): 0.1/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/h): 2.4-4.2 Áp lực( Mét): 6.5-4 Vật liệu: Nhựa Xuất xứ: Đài Loan
TOP