Bơm chìm thân Gang APP

Mã SP: KA-2.75A

Máy bơm chìm bùn đất thân Gang APP KA-2.75A

Máy bơm chìm bùn đất thân Gang APP KA-2.75A

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: KA-2.75A Công suất ( kW): 0.75/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 7.8 Áp lực( Mét): 10 Vật liệu: Gang Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: KA-2.75

Máy bơm chìm bùn đất thân Gang APP KA-2.75

Máy bơm chìm bùn đất thân Gang APP KA-2.75

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: KA-2.75 Công suất ( kW): 0.75/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 7.8 Áp lực( Mét): 10 Vật liệu: Gang Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: KA-2.4A

Máy bơm chìm bùn đất thân Gang APP KA-2.4A

Máy bơm chìm bùn đất thân Gang APP KA-2.4A

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: KA-2.4A Công suất ( kW): 0.4/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 7.8 Áp lực( Mét): 8 Vật liệu: Gang Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: KA-2.4

Máy bơm chìm bùn đất thân Gang APP KA-2.4

Máy bơm chìm bùn đất thân Gang APP KA-2.4

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: KA-2.4 Công suất ( kW): 0.4/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 7.8 Áp lực( Mét): 8 Vật liệu: Gang Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: APP KT-4110

Máy bơm chìm hút bùn lỏng thân Gang APP KT-4110

Máy bơm chìm hút bùn lỏng thân Gang APP KT-4110

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: KT-4110 Công suất ( kW): 11/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 68.4-87 Áp lực( Mét): 45-30 Vật liệu: Gang FC25 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: KT-675

Máy bơm chìm hút bùn lỏng thân Gang APP KT-675

Máy bơm chìm hút bùn lỏng thân Gang APP KT-675

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: KT-675 Công suất ( kW): 7.5/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 105.6-123 Áp lực( Mét): 28-20 Vật liệu: Gang FC25 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: KT-475

Máy bơm chìm hút bùn lỏng thân Gang APP KT-475

Máy bơm chìm hút bùn lỏng thân Gang APP KT-475

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: KT-475 Công suất ( kW): 7.5/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 82.2-93 Áp lực( Mét): 39-20 Vật liệu: Gang FC25 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: JK-50T

bom-ho-mong-app-jk

Máy bơm chìm hút bùn loãng thân inox APP JK-50T

Máy bơm chìm hút bùn loãng thân inox APP JK-50T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  APP JK-50T
Công suất 3.7 kW
Cột áp 22-15 mét
Lưu lượng 35.4-66 m3/H
Điện áp 3 pha/380V/50Hz
Cổng kết nối 80-80 mm
Sản xuất APP – Đài Loan
 

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-ho-mong-app-jk
Liên hệ

Máy bơm chìm hút bùn loãng APP JK-30T

Máy bơm chìm hút bùn loãng APP JK-30T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  APP JK-30T
Công suất 2.2 kW
Cột áp 18-15 mét
Lưu lượng 25-47 m3/H
Điện áp 3 pha/380V/50Hz
Cổng kết nối 80-80 mm
Sản xuất APP – Đài Loan
 

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-ho-mong-app-jk
Liên hệ

Máy bơm chìm hút bùn loãng APP JK-20

Máy bơm chìm hút bùn loãng APP JK-20

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model  APP JK-20
Công suất 1.5 kW
Cột áp 18-15 mét
Lưu lượng 16.8-37.2 m3/H
Điện áp 1 pha/220V/50Hz
Cổng kết nối 80-80 mm
Sản xuất APP – Đài Loan
 
TOP