Bơm chìm inox APP

Mã SP: 80SB-302

Máy bơm chìm nước thải thân inox APP 80SB-302

Máy bơm chìm nước thải thân inox APP 80SB-302

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: 80SB-302 Công suất ( kW): 1.5/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 36 Áp lực( Mét): 8.5 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: 80SB-202

Máy bơm chìm nước thải thân inox APP 80SB-202

Máy bơm chìm nước thải thân inox APP 80SB-202

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: 80SB-202 Công suất ( kW): 1.5/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 36 Áp lực( Mét): 8.5 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: 50SB-102

Máy bơm chìm nước thải thân inox APP 50SB-102

Máy bơm chìm nước thải thân inox APP 50SB-102

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: 50SB-102 Công suất ( kW): 1.0/220/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 12 Áp lực( Mét): 8 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: 50SB-0.52

Máy bơm chìm nước thải thân inox APP 50SB-0.52

Máy bơm chìm nước thải thân inox APP 50SB-0.52

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: 50SB-0.52 Công suất ( kW): 0.4/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 9 Áp lực( Mét): 6 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: Đang cập nhật...

bom-ho-mong-app-jk

Máy bơm chìm nước thải thân inox APP 80SB-301

Máy bơm chìm nước thải thân inox APP 80SB-301

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: 80SB-301 Công suất ( kW): 2.2/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 24 Áp lực( Mét): 13 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: 80SB-201

bom-ho-mong-app-jk

Máy bơm chìm nước thải thân inox APP 80SB-201

Máy bơm chìm nước thải thân inox APP 80SB-201

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: 80SB-201 Công suất ( kW): 1.5/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 24 Áp lực( Mét): 8.5 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: 50SB-101

bom-ho-mong-app-jk

Máy bơm chìm nước thải thân inox APP 50SB-101

Máy bơm chìm nước thải thân inox APP 50SB-101

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: 50SB-101 Công suất ( kW): 0.75/220/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 10 Áp lực( Mét): 10 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: 50SB-0.51

bom-ho-mong-app-jk

Máy bơm chìm nước thải thân inox APP 50SB-0.51

Máy bơm chìm nước thải thân inox APP 50SB-0.51

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: 50SB-0.51 Công suất ( kW): 0.4/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 7 Áp lực( Mét): 7 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: DSK-50T

Máy bơm chìm cắt tạp chất thân inox APP DSK-50T

Máy bơm chìm cắt tạp chất thân inox APP DSK-50T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DSK-50T Công suất ( kW): 3.7/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 45-78 Áp lực( Mét): 22-15 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: DSK-30T

Máy bơm chìm cắt tạp chất thân inox APP DSK-30T

Máy bơm chìm cắt tạp chất thân inox APP DSK-30T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DSK-30T Công suất ( kW): 2.2/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 26.5-51.6 Áp lực( Mét): 20-15 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: DSK-20/20T

Máy bơm chìm cắt tạp chất thân inox APP DSK-20/20T

Máy bơm chìm cắt tạp chất thân inox APP DSK-20/20T

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DSK-20/20T Công suất ( kW): 7.5/220/380V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 12-42 Áp lực( Mét): 17-12 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan

Mã SP: DSK-10

Máy bơm chìm cắt tạp chất thân inox APP DSK-10

Máy bơm chìm cắt tạp chất thân inox APP DSK-10

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

Model: DSK-10 Công suất ( kW): 0.75/220V/50Hz  Lưu lượng(m3/giờ): 14.5-25.2 Áp lực( Mét): 14-9 Vật liệu: Inox 304 Xuất xứ: Đài Loan
TOP