Archive for Tháng Năm, 2018

Mã SP: GM 0002 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GM 0002 PR1MNN

Bơm màng định lượng cơ khí Milton Roy – GM 0002 PR1MNN

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Hãng sản xuất: Milton Roy
 • Model: GM 0002 PR1MNN
 • Bơm định lượng màng cơ khí
 • Truyền động: Đĩa lệch tâm
 • Lưu lượng: 2.25 lít/giờ
 • Vật liệu thân: PVC, PVDF, SS316
 • Vật liệu màng: PTFE
 • Điện áp: 1phase, 3phase
 • Xuất xứ: USA
 • Dowload

Mã SP: P+ 093 - 718NI

Bơm định lượng P+ 093 – 718NI

Bơm định lượng P+ 093 – 718NI

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Mẫu: P + 093-718NI
 • Nhà SX: Miltonroy
 • Xuất xứ: USA
 • Lưu lượng: 0.02-1.9 lít/giờ
 • Áp lực: 17.2 Bar
 • Vật liệu: PP/Teflon

Mã SP: P+ 083 - 718NI

Bơm định lượng P+ 083 – 718NI

Bơm định lượng P+ 083 – 718NI

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Mẫu: P + 083-718NI
 • Nhà SX: Miltonroy
 • Xuất xứ: USA
 • Lưu lượng: 0.02-1.9 lít/giờ
 • Áp lực: 17.2 Bar
 • Vật liệu: PP/Teflon

Mã SP: P+ 063 - 718NI

Bơm định lượng P+ 063 – 718NI

Bơm định lượng P+ 063 – 718NI

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Mẫu: P + 063-718NI
 • Nhà SX: Miltonroy
 • Xuất xứ: USA
 • Lưu lượng: 0.02-1.9 lít/giờ
 • Áp lực: 17.2 Bar
 • Vật liệu: PP/Teflon

Mã SP: P+ 053 - 718NI

Bơm định lượng P+ 053 – 718NI

Bơm định lượng P+ 053 – 718NI

Bảo hành: 12 tháng

Mô tả tóm tắt

 • Mẫu: P + 053-718NI
 • Nhà SX: Miltonroy
 • Xuất xứ: USA
 • Lưu lượng: 0.02-1.9 lít/giờ
 • Áp lực: 17.2 Bar
 • Vật liệu: PP/Teflon
TOP