Bảng tra cứu vật liệu – ăn mòn hóa học – nhiệt độ

Axit H2SO4, HNO3, HCL, ACETATE, ACETONE, TOLUENE… ở nhiệt độ 40 độ C, 60 độ C hoặc 100 độ C với nồng độ 20%, 60% hay thậm chí 98% có sử dụng được vật liệu PVC … Đọc tiếp Bảng tra cứu vật liệu – ăn mòn hóa học – nhiệt độ